Atklāts Tārgales sauszemes vēja parks

Attīstība

Ceturtdien, 15. septembrī, atklāts lielākais sauszemes vēja parks Latvijā. "Utilitas" piederošais vēja parks atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā un ir pieslēgts AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 110 kV tīklam, izbūvējot jaunu pieslēgumu jaunajā AST apakšstacijā "Tārgale". Vēja parks sastāv no 14 modernām turbīnām, ko piegādājis pasaulē vadošais turbīnu ražotājs Vestas. Parks gadā saražos līdz 155 GWh zaļās elektroenerģijas, kas ir pietiekami, lai nosegtu vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību gada enerģijas vajadzības. Tārgales vēja parks būtiski palielinās vēja enerģijas īpatsvaru Latvijā, un tas ir arī nozīmīgs solis ceļā uz aktuālo enerģētikas, drošības un klimata izaicinājumu risināšanu Baltijas reģionā.

Targale_Andis.jpg
AST saņēma pateicības balvu no projekta īstenotājiem par lielisko sadarbību tā realizācijā, kā arī atzinumu, ka AST ir labākais pārvades operators Baltijas valstīs: Utilitas Wind valdes loceklis un vadošais projekta īstenotājs Renārs Urbanovičs pasniedz balvu AST Projektu vadības dienesta vadītājam Andim Rižam

"Tārgales vēja parkā uzstādītas četrpadsmit vēja turbīnas ar jaudu 4,2 MW. Kopā ar uzņēmumiem Nordecon Betoon, Verston Ehitus, Connecto Eesti, kā arī vairākiem vietējiem Latvijas uzņēmumiem varējām uzbūvēt kvalitatīvu un modernu vēja parku. Vējam joprojām ir nozīmīga loma elektrības nodrošināšanā kopienām, un Vestas vēja turbīnas piedāvā augstu efektivitāti un uzticamību dažādos vēja apstākļos," skaidro Utilitas Wind valdes loceklis un vadošais projekta īstenotājs Renārs Urbanovičs.

Tārgales vēja parka detālplānojumu Ventspils novada dome apstiprināja 2011. gadā. Būvniecība tika uzsākta 2021. gada pavasarī un pabeigta 2022. gada vasarā. Investīciju kopējās izmaksas ir 75 miljoni eiro. Šī gada pavasarī Utilitas Wind iegādājās arī Grobiņas vēja parku ar kopējo jaudu 20 MW, kas šobrīd padara Utilitas grupu par lielāko vēja enerģijas ražotāju Latvijā. Igaunijā Utilitas attīsta gan jūras, gan sauszemes vēja parkus, un šovasar tika uzsākta pirmā sauszemes vēja parka būvniecība. Uzņēmuma mērķis ir audzēt ražošanas portfeli visā reģionā un šim nolūkam sadarbojas ar valsti, pašvaldību, kopienām, zemes īpašniekiem un citām iesaistītajām pusēm.

Utilitas ir Igaunijas lielākais atjaunojamās enerģijas ražotājs un centralizētās siltumapgādes uzņēmums. 2021. gadā Utilitas saražoja 1,7 TWh siltuma un 330 GWh elektroenerģijas. Utilitas virzās uz oglekļa neitralitāti, veidojot jaunas atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudas reģionā, investējot saules un vēja enerģijā un plānojot savu pirmo zaļā ūdeņraža izmēģinājuma projektu. Utilitas konsolidētie ieņēmumi 2021. gadā bija 161 miljons eiro un aktīvi 486 miljoni eiro. Uzņēmums pieder European Diversified Infrastructure Fund II, kura aktīvus pārvalda First Sentier Investors un Utilitas valdes locekļiem piederoši uzņēmumi.