Atjaunināts Baltijas aFRR enerģijas tirgus koncepts

Ziņas

2022.gada 15.novembrī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas valstu pārvades sistēmu operatoriem (PSO) nodeva publiskām konsultācijām sagatavoto Baltijas vienoto enerģijas tirgus konceptu frekvences atjaunošanas rezervēm ar automātisku aktivizāciju (aFRR) (turpmāk - Baltijas aFRR tirgus koncepts). Koncepta mērķis ir ieviest Eiropas aFRR enerģijas tirgus procesiem atbilstošus un vienotus noteikumus un principus visās trīs Baltijas zonās, ko PSO nodrošinās ar dalību Eiropas vienotajā aFRR platformā - PICASSO. Koncepts paredz konkurences veicināšanu un vienlīdzīgu attieksmes nodrošināšanu pret katru tirgus dalībnieku neatkarīgi no valsts, kurā tas darbojas, tādējādi veicinot vispārējo izmaksu efektivitāti un patērētāju labklājību.

Publisko konsultāciju laikā kopumā atsauksmes sniedza 3 elektroenerģijas tirgus dalībnieki, un Baltijas PSO saņēma 16 komentārus un jautājumus par Baltijas aFRR tirgus konceptu. Baltijas PSO ir izvērtējuši visus saņemtos komentārus un jautājumus, ir sagatavojuši atbildes uz tirgus dalībnieku uzdotajiem jautājumiem un ieteikumiem un atbilstoši tiem veikuši labojumus Baltijas aFRR tirgus konceptā.

Dokumenti (angļu valodā):