Atjaunināta Baltijas balansēšanas ceļa karte

Tirgus

Kopš 2018. gada 18. janvāra AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) darbojas kopīgā balansēšanas modelī, balansējot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas energosistēmas. Lai to nodrošinātu, tika izveidots Baltijas koordinētais balansēšanas apgabals un ar to kopīgs Baltijas balansēšanas tirgus balansēšanas enerģijas apmaiņai, kurā kā produkts tiek pirktas un pārdotas frekvences atjaunošanas rezerves ar manuālu aktivizāciju (mFRR). Tuvākajos gados ir paredzamas būtiskas izmaiņas Baltijas balansēšanas modelī, lai nodrošinātu tā atbilstību Eiropas normatīvo noteikumu prasībām, kā arī Kontinentālās Eiropas Sinhronā Apgabala (Continental European Synchronous Area - CESA) noteikumiem un līgumiem pēc Baltijas sinhronizēšanos ar CESA tīklu.

2021. gada oktobrī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas PSO publicēja Baltijas balansēšanas ceļa karti, lai informētu elektroenerģijas tirgus dalībniekus par gaidāmajām izmaiņām Baltijas balansēšanas modelī un plānotajām norisēm. Baltijas PSO aktīvi strādā pie plānotajām aktivitātēm, un tagad Baltijas PSO ir atjauninājuši Baltijas balansēšanas ceļvedi, lai nodrošinātu aktuālu un papildinātu informāciju kā arī laika grafiku. Galvenās izmaiņas Baltijas balansēšanas modelī:

  • Atjaunināta informācija par Baltijas PSO plānoto pievienošanās laiku MARI platformai atbilstoši MARI projekta ietvaros sagatavotajam un publicētajam pievienošanās plānam. Tāpat ir iekļauta informācija par Baltijas PSO lēmumu pāriet uz atsevišķu katras zonas nebalansa kontroli līdz ar pievienošanos MARI platformai;
  • Papildināta informācija par Baltijas aFRR tirgus koncepta gatavošanu publiskajām konsultācijām, kā arī par Lietuvas PSO "Litgrid" plāniem uzsākt aFRR pilotprojektus pirms pievienošanās PICASSO platformai;
  • Atjaunināta informācija par elektroenerģijas tirgu (nākamās dienas un dienas) pāreju uz 15 minūšu tirgus periodu Baltijā;
  • Papildināta informācija par to, ka atbilstoši plānotajam, Baltijas PSO ir sagatavojuši vienotus nosacījumus Baltijas LFC bloka rezervju nodrošināšanas resursu kvalifikācijai, kas tika publicēti 2022. gada aprīlī. Atbilstoši tiem Baltijas PSO gatavo noteikumus, lai varētu uzsākt rezervju nodrošināšanas resursu kvalifikāciju 2023. gada sākumā;
  • Papildināta informācija par katra veida rezervju prognozētajiem apjomiem un laiku, kad tos ir plānots uzsākt nodrošināt. Tāpat ir pievienota informācija par kopīgā Baltijas PSO priekšlikuma par Baltijas balansēšanas kapacitāšu tirgu gatavošanu un nodošanu publiskajām konsultācijām, par Baltijas CCR starpsistēmu jaudas noteikšanas metodoloģijas izmaiņu piedāvājumu gatavošanu un nodošanu publiskajām konsultācijām, kā arī par PSO rīcībā esošo resursu plānoto izmantošanu rezervju nodrošināšanai.

Dokumenti: Baltic balancing roadmap update