Atbilstoši jaunajai metodikai izstrādāts jauns elektroenerģijas pārvades tarifs

Ziņas

Tarifs_infografika_png.pngLatvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomē jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu, kas izstrādāts atbilstoši SPRK apstiprinātajai metodikai. Līdz šī gada beigām plānots pabeigt uzsākto reorganizāciju ar mērķi iegūt elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu īpašuma tiesības. Tādejādi, paaugstinot efektivitāti, AST ir izdevies samazināt ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas par 1,5 milj. EUR gadā jeb 2%.

"AST prioritāte ir kvalitatīvs un drošs elektroenerģijas pārvades pakalpojums par iespējami zemu tarifu. Lai arī mums ir izdevies būtiski samazināt izmaksas, kas ir attiecināmas uz tarifu, jāņem vērā ka SPRK ir izstrādājis jaunu tarifu aprēķināšanas metodiku. Tā vairs neparedz iespēju pārvades sistēmas uzturēšanu apmaksāt no pārrobežu sastrēgumu vadības (pārslodzes maksas) ieņēmumiem, līdz ar to, neraugoties uz panākto AST izmaksu samazinājumu, uz lietotājiem attiecināmie izdevumi pieaugs par aptuveni 8%. Pašreizējais tarifs ir zem ES vidējā līmeņa* un atbilstoši aplēsēm, prognozējam, ka jaunais tarifs atbildīs ES vidējam līmenim," par tarifa izmaiņām skaidro AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Infografika par iesniegto tarifu projektu ir atrodama šeit.

Jaunā, SPRK izstrādātā metodika paredz mainīt proporciju starp fiksēto un mainīgo tarifa daļu, līdz ar to daļai patērētāju par pārvades pakalpojumu var nākties maksāt vairāk, bet daļai patērētāju maksājumi samazināsies. Tiem patērētājiem, kuri savu uzstādīto jaudu izmanto efektīvi, izmaksas samazināsies. Jaunajā tarifu projektā, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošajiem tarifiem, ir samazināta maksa par vienas kilovatstundas pārvadi vidēji 45% apmērā, vienlaikus, atkarībā no patērētāju pieslēguma veida, maksa par uzstādītās jaudas uzturēšanu pieaug vidēji 30% apmērā.

Līdzšinējā pārvades tarifu aprēķināšanas metodika pieļāva ar pārvades tīkla uzturēšanu saistītos izdevumus segt no tā sauktajiem pārrobežu sastrēgumu vadības (pārslodzes maksas) ieņēmumiem – ja pārvades jauda starp dažādiem tirdzniecības apgabaliem ir nepietiekama un starp valstīm veidojas elektroenerģijas cenu starpība, pārvades sistēmas operatori var gūt ieņēmumus, likvidējot sastrēgumus un saņemot starpību starp cenām abos tirdzniecības apgabalos. Lai gan Eiropas Savienības regula neaizliedz šos līdzekļus novirzīt pārvades tarifa mazināšanai, jaunā SPRK tarifu aprēķināšanas metodika no 2021. gada to vairs nepieļauj. Līdz šim esošajā tarifā AST izdevumi 6,5 milj. eiro apmēra tika kompensēti no šiem ieņēmumiem. Turpmāk šie ieņēmumi tiek novirzīti kapitālieguldījumu finansēšanai, tādejādi mazinot nākotnes tarifus un sniedzot ilglaicīgu efektu.

Saskaņā ar AST veiktajiem aprēķiniem, uz patērētājiem, kas nav tieši pieslēgti pārvades tīklam, tarifu ietekme būs nebūtiska un izmaiņas rēķinā būs līdz 1%. Elektrības patērētāju maksu par elektroenerģiju veido trīs komponentes – maksa par elektroenerģiju, maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem (maksa par jaudu un pārvadītās elektroenerģijas apjomu) un maksa par obligātā iepirkuma komponentēm.

Tiešā veidā pārvades tarifa izmaiņas skar tikai tos elektrības patērētājus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tai skaitā mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus.

Jaunā metodika paredz arī ģenerācijas komponentes ieviešanu, kuru maksā pārvadei tieši pieslēgtās elektrostacijas atbilstoši uzstādītajai jaudai. Paredzēts, ka jaunie tarifi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

* Pēc Eiropas pārvades sistēmu operatoru asociācijas ENTSO-E 2019.gada datiem.