AST uzsāk Rīgas TEC-2 – Rīgas HES elektropārvades līnijas projektu

Attīstība

Latvijas Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šodien, 27.augustā parakstīja līgumu ar SIA "Energoremonts Rīga" par 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" projektēšanas un izbūves darbu veikšanu. Paredzams, ka 50% no projekta kopējām – 10,5 miljoniem EUR – izmaksām tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

"Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts ir svarīgs Latvijas iekšēja tīkla pastiprinājums Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai ne tikai normālos, bet it īpaši avārijas un remontu režīmos. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Tas nepieciešams, lai veiktu Baltijas elektroenerģijas pārvades tīkla pastiprināšanu tranzīta plūsmu nodrošināšanai," projekta nozīmi skaidro Latvijas pārvades sistēmas operatora AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

330 kV maiņstrāvas elektropārvades līnija starp apakšstacijām Rīgas TEC-2 un Rīgas HES būs 14,5 km garuma no kuriem pieci km būs kabelis. Tīkla pastiprinājumam ir jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2020.gadam, kad plānots ievests ekspluatācijā Igaunijas-Latvijas trešo starpsavienojums.

Projekts ir iekļauts Latvijas un Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas desmit gadu attīstības plānos, un, ņemot vērā projekta nozīmīgumu, tam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.

SIA "Energoremonts Rīga" ir Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums, kurš veiksmīgi darbojas enerģētikas un industriālās būvniecības jomā kopš 1999.gada.

lv_cef___0.png