AST uzsāk Eiropas standarta elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izdošanu

Ziņas

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām no šī gada 1. decembra Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir pievienojies Eiropas vienotai Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai. AST pēc elektroenerģijas ražotāja pieteikuma izdos elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu, kas kalpos kā pierādījums, ka elektroenerģija ir ražota no atjaunojamās enerģijas, vai efektīvas koģenerācijas procesā.

Apliecinājumu sistēma nodrošinās iespēju Latvijas elektroenerģijas ražotājiem saņemt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un pārdot tos Latvijā vai Eiropas tirgū. Līdz šim Latvijā darbojas nacionālā izcelsmes apliecinājumu sistēma, kas ierobežoja iespēju pārdot Latvijā saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus ārpus valsts robežām.

"Latvijas integrācija vienotā Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā ir nozīmīgs notikums tiem elektroenerģijas piegādātājiem un patērētājiem, kuriem ir svarīgi iegūt drošu un starptautiski atzīta standarta apliecinājumu, ka patērētā elektroenerģija ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem. Savukārt, Latvijas elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamo enerģiju, turpmāk būs iespēja drošā un efektīvā veidā piekļūt plašam Eiropas tirgum, kurā pārdot izdotos elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un gūt papildus peļņu", tā AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kuru var nopirkt atsevišķi no elektroenerģijas, un kuru iespējams nodot tālāk no viena īpašnieka citam, pēdējam izcelsmes apliecinājuma īpašniekam spējot pierādīt elektroenerģijas izcelsmi. Piemēram, ja elektroenerģijas patērētājs vēlas dokumentāli apliecināt, ka patērēt tikai no atjaunojamās enerģijas saražotu elektroenerģiju, patērētājs var pirkt elektroenerģiju tirgū un papildus iegādāties izcelsmes apliecinājumus, tādējādi apliecinot, ka patērē "zaļu" elektroenerģiju.

Lai ražotājs iegūtu saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un tiesības tos pārdot, ir nepieciešams veikt ražošanas vienības sertifikāciju, ko veiks neatkarīgs akreditēts auditors. Savukārt, AST saskaņā ar noslēgto līgumu veiks saražotās elektroenerģijas uzskaiti un izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu, ko ražotājs varēs vai nu pārdot citiem tirgus dalībniekiem, vai arī dzēst, apliecinot savas pārdotās elektroenerģijas izcelsmi gala patērētājam.

Latvijas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība Eiropā iespējama, pateicoties AST dalībai Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijā (AIB - Association of Issuing Bodies). Izdevējiestāžu asociācija AIB pārvalda centrālo elektroniski izcelsmes apliecinājumu reģistru, kas nostiprina Eiropas līmeņa standartu un noteikumu ieviešanu enerģijas izcelsmes apliecinājumu jomā (EECS - European Energy Certificate System), kā arī veicina izcelsmes apliecinājumu starpvalstu tirdzniecību visā Eiropā.

Plašāka informācija par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumiem un to iegūšanas kārtību ir pieejama AST mājaslapā https://www.ast.lv/lv/content/elektroenergijas-izcelsmes-apliecinajumi.