AST un Elering sāk sabiedrisko apspriešanu par atjaunināto jaudas aprēķināšanas metodiku tirdzniecībai ar Krieviju

Tirgus

No šodienas, 15.septembra Litgrid piemēro jaunu pārvades jaudas aprēķināšanas metodiku uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas, kas samazina elektroenerģijas pārdošanas iespējas no Krievijas. Precīzu samazinātās jaudas apjomu tirdzniecībai ar Krieviju nevar norādīt, jo Lietuvas pārvades sistēmas operatora aprēķinātā Lietuvas-Baltkrievijas šķērsgriezuma kopējās pārvades jaudas vērtība nav paredzama.

Augstsprieguma tīkls un Elering nav atbalstījis Litgrid metodiku pārvades jaudas aprēķināšanai un piešķiršanai ar trešām valstīm, ko vienpusēji izstrādājis Litgrid un apstiprinājusi Lietuvas regulatīvā iestāde. Litgrid mērķis, ieviešot jauno pārvades jaudas metodiku, ir samazināt elektroenerģijas importa iespējas no trešām valstīm un novērst Baltkrievijas atomelektrostacijā saražotās elektroenerģijas fizisku pārvietošanos uz Lietuvu.

Sakarā ar Litgrid jauno metodiku, Elering un Augstsprieguma tīklam būs jāatjaunina pārvades jaudas metodoloģija, par kuru abas kompānijas ir vienojušās un kas pašlaik tiek pielietota caurlaides spēju aprēķiniem elektroenerģijas importam no trešajām valstīm uz Latviju. Plānoto Igaunijas un Latvijas sistēmas operatoru izmaiņu mērķis ir novērst pārvades jaudu ierobežojumu pārklāšanos, kas izriet no iespējamās ietekmes uz Lietuvas elektroenerģijas infrastruktūru. Ir sākta sabiedriskā apspriešana par jauno metodiku, un Augstsprieguma tīkls un Elering aicina tirgus dalībniekus izteikt savu viedokli.

Pēc Igaunijas un Latvijas sistēmu operatoru viedokļa, nekādi papildu ierobežojumi elektroenerģijas importam no trešām valstīm nav nepieciešami, jo arī pašreizējais pārvades jaudas risinājums un likumdošanas prasības liedz Baltkrievijā saražotās kodolenerģijas ienākšanu Baltijas elektroenerģijas tirgū.

Šobrīd maksimālā iespējamā pārvades jauda komerciālajam elektroenerģijas importam no Krievijas uz Latviju ir 970 megavati. Pirms 2020. gada novembra sākuma, kad bija spēkā trīspusējais līgums par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sistēmu operatoru pārvades jaudu, maksimālā iespējamā pārvades jauda bija 1250 megavati. Paredzams, ka elektroenerģijas imports no Krievijas pilnībā beigsies līdz ar Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas sistēmu.

 

Izpildot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdē nolemto AS "Augstsprieguma tīkls" un ''Elering'' AS kopīgi izstrādāja Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar Krieviju (Methodology on cross-zonal capacity calculation and allocation with Russia) (turpmāk - Metodika).

Aicinām ieinteresētās puses iepazīties un paust savu viedokli par izstrādāto Metodiku līdz 2021. gada 23. septembrim, sūtot Jūsu viedokli uz e-pasta adresi: consultations@ast.lv.

Dokumenti: 1) Metodikas projekts (angļu valodā); Paskaidrojuma dokuments (angļu valodā).