AST un Elering kopīgi meklēs labāko risinājumu Baltijas jūras vēja parku pieslēgšanai tīklam

Attīstība

Pārvaldes sistēmas operatori – Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Igaunijas "Elering" kopīgi izpētīs iespējamos risinājumus Baltijas jūrā plānoto vēja elektrostaciju parku pieslēgšanai pārvades tīklam Latvijā un Igaunijā, paredz abu operatoru noslēgtais sadarbības līgums. Patlaban ir jau apzinātas provizoriskās elektropārvades līniju trases jūrā līdz plānotajām vēja parku attīstības teritorijām Rīgas jūras līcī un Latvijas un Igaunijas rietumu piekrastē. Pirms tālāku lēmumu pieņemšanas par vēja parku pieslēguma attīstību nepieciešama detalizētāka izpēte, piesaistot ārējo konsultantu.

Veeja_parku_karte.PNG

"Latvijai ir saistoša Eiropas Savienības kopējā apņemšanās zaļo mērķu sasniegšanā un atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanā, un saskaņā ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030. gadam vēja parku attīstība ir viens no būtiskiem instrumentiem, kā to izpildīt. Pārvades sistēmas operatora pienākums ir nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru jūras vēja parka pieslēgšanai elektroenerģijas pārvades tīklam. Sadarbība ar kaimiņvalsts pārvades sistēmas operatoru kopīgā jūras vēja parka projekta pieslēguma attīstībā ļaus izveidot gan lētāku, gan drošāku abu valstu energosistēmas savienojošu vēja parka pieslēgumu, tādējādi veicinot abu valstu nacionālo klimata mērķu sasniegšanu", norāda AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmu operatori plāno pabeigt detalizētās izpētes līdz 2022. gada pavasarim. Savukārt visa projekta realizācija, ieskaitot jūras vēju parku ar kopējo jaudu no 700 līdz 1000 MW un tiem nepieciešamās elektropārvades infrastruktūras izbūvi, plānots pabeigt līdz 2030. gadam.

Izveidot kopīgus jūras vēja parku pieslēgumus elektropārvades tīklam paredz Latvijas un Igaunijas 2020. gada 18. septembrī parakstītais memorands par kopēju vēja parku izveidi Baltijas jūrā, ņemot vērā abu valstu Baltijas jūras telpisko plānojumu un identificētās iespējamās vietas atkrastes vēja parku attīstībai. Projekta darba grupa, ko veido Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas, Latvijas Ekonomikas ministrijas, abu valstu pārvades sistēmu operatoru, kā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji, projektam ir piešķīrusi nosaukumu ELWIND.

AST un Elering ir atbildīgi par ELWIND projekta elektropārvades infrastruktūras jautājumiem, lai pieslēgtu vēja parkus pie elektropārvades tīkla sauszemē, un noslēgtais līgums paredz veikt kopīgas nepieciešamās izpētes. Ņemot vērā, ka ELWIND projektā ir iesaistītas divas valstis, projekts nākotnē var pretendēt uz reģionālas nozīmes statusu un saņemt Eiropas līdzfinansējumu no CEF RES (The Connecting Europe Facility of renewable energy) struktūrfondiem, kuru piešķiršanas nosacījumi būs zināmi pēc 2022. gada.