AST turpina uzlabot elektroapgādes drošumu Latgalē, ieguldot apakšstaciju rekonstrukcijā

Attīstība

Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti un drošumu un modernizētu elektroenerģijas pārvades tīklu, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šogad Latgalē turpināja pārbūvēt sadalnes apakšstacijās "Daugavpils", "Krustpils" un "Viļaka", kā arī tika veikta sagatavošanās transformatoru nomaiņai apakšstacijās "Dagda", "Gajoks" un "Grīva".

Šogad tika turpināta apakšstacijas "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve – 110 kV sadalnes pārbūves 3.etapu plānots pabeigt 2021. gada vasarā. Projekta ietvaros tiks nomainīti arī vecie 110 kV transformatori un 10 kV papildtransformatori, uzstādot divus jaunus 110 kV transformatorus. Kopumā 2020. gadā šajā apakšstacijā tiks ieguldīti 2,2 miljoni EUR.

Tāpat šogad tika turpināta apakšstacijas "Viļaka" 110 kV sadalnes pārbūve – izstrādāts pārbūves būvprojekts, kā arī piegādāts viens no projekta ietvaros nomaināmajiem 110 kV transformatoriem. Būvdarbus plānots sākt nākamgad un pabeigt 2022. gadā.

Turpinās apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalnes pārbūve un bāzes ēkas renovācija –330 kV sadalnes pārbūves 2. etapa darbus plānots pabeigt 2021.gada pavasarī, savukārt bāzes ēkas renovācija tiek pabeigta šogad. Pēc 330kV sadalnes pārbūves pabeigšanas darbi Krustpilī turpināsies, jo ir uzsākta sagatavošanās 110 kV sadalnes pārbūvei šajā apakšstacijā. Kopumā apakšstacijā "Krustpils" šogad tiks investēti 3,7 miljoni EUR.

Šogad tika pabeigti sagatavošanās darbi transformatoru nomaiņai apakšstacijās "Dagda" un "Gajoks", divus transformatorus plānots nomainīt apakšstacijā "Grīva". Visās minētajās apakšstacijās būvniecību plānots uzsākt 2021. gadā – patlaban ir noslēgti līgumi par transformatoru piegādi, izsludināti būvprojektēšanas un būvniecības montāžas darbu iepirkumi. Jaunie transformatori būs dabai draudzīgāki un atbilstoši mūsdienu tehniskajām un ekoloģiskajām prasībām.