AST šogad būtiski uzlabos elektroapgādes drošumu Vidzemes reģionā

Ziņas

P1155002_sized.jpg

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" elektroapgādes uzlabošanā Vidzemē šogad ieguldīs vairāk nekā 50 milj. EUR – plānots pabeigt 330 kV līnijas "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums" būvniecību, veikt apakšstaciju rekonstrukcijas, kā arī vairākām nozīmīgām elektropārvades līnijām nomainīt savu laiku nokalpojušos balstus.

Lielākās investīcijas paredzētas projektā "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums", kas paredz 330 kV augstsprieguma līnijas izbūvi no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi-Nemme Igaunijā. Ieguldot 42 milj. EUR, šogad plānots noslēgt aktīvo būvniecības fāzi un līniju pieslēgt spriegumam, visa objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2021. gadā. Līnijas garums Latvijā sasniedz 176 kilometrus, bet projekta kopējās izmaksas ir 84 milj. EUR, no kuriem ap 62% ir Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas finanšu instrumenta (CEF) līdzfinansējums.

Otrs apjomīgākā aktivitāte Vidzemē šogad ir savu laiku nokalpojušo elektrolīniju balstu nomaiņa – kopsummā ieguldot 4,5 milj. EUR, 110 kV līnijai Madona – Cesvaine – Gulbene šogad tiks nomainīts 101 balsts, savukārt 330 kV līnijai Aizkraukle – Salaspils plānots nomainīt 62 balstus, darbi šajā līnijā varētu tikt pabeigti nākamgad.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu, šogad Vidzemē tiek uzsāktas un turpinātas vairāku apakšstaciju rekonstrukcijas: apakšstacijā "Ķeguma HES - 2" ir pabeigta 110 kV sadalnes pārbūve, bet apakšstacijās Ogrē un Vangažos tiek veikta sadaļņu pārbūves būvprojektēšana. Vangažos tiks izveidots arī jauna klienta SIA "Gaujas koks" pieslēgums pārvades tīklam. Savukārt apakšstacijā Olainē ir plānots nomainīt abus transformatorus, tos aizstājot ar videi draudzīgākiem un modernākiem – šogad tiks izvēlēts iekārtu piegādātājs un uzsākti projektēšanas darbi, iekārtu piegāde un nomaiņa notiks nākamgad.