AST pārbaudīs vēja parka iekārtu noturību pret bojājumiem

Ziņas

Nodrošinot elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un noturību pret bojājumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veiks vēja parka pārbaudi, mākslīgi izraisot  īsslēgumu līdz 0.25 sekundēm 110 kilovoltu (kV) pārvades tīklā pie apakšstacijas Popē. Pārbaude, atkarībā no vēja ātruma notiks kādā no dienām laika periodā no 3. aprīļa līdz 11. aprīlim, laikā starp plkst.22:00 līdz 6:00.

"Elektroiekārtas pārbaudes laikā prognozējam īslaicīgas (līdz 0.25 s) sprieguma svārstības, prognozējam, ka šo ietekmi vairāk varētu izjust Kurzemes reģionā, bet kopumā tas atbildīs tīkla iespējamām svārstībām ikdienas režīmā. Līdzīgi reāli tehnoloģiskie traucējumi dažādās vietās pārvades sistēmā notiek vidēji līdz piecām reizēm mēnesī. Lai mazinātu iespējamo pārbaudes ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem – ražošanas procesiem, pakalpojumu nozari un tajā skaitā attālinātām mācībām, pārbaudi plānots veikt nakts laikā, " plašāk stāsta AST Dispečeru dienesta vadītājs Ivars Moisejs.

Lai veiksmīgi noritētu pārbaude, nepieciešams, lai vēja parks darbotos noteiktā režīmā, kas ir atkarīgs no vēja ātruma. Savukārt, vēja ātrumu ir iespējams prognozēt tikai īstermiņā. Līdz ar to precīzu pārbaudes laiku būs iespējams pateikt atkarībā no laikapstākļiem konkrētā dienā, par ko informēsim masu medijus atkārtoti. Aicinām sekot līdzi arī informācijai AST sociālo tīklu kontos (primāri Twitter), kur tiks publicēta aktuālā informācija.

Tā kā elektroiekārtas pārbaudes laikā sagaidāms īslaicīgs (līdz 0.25 s) sprieguma iekritums, kas galvenokārt skars Latvijas elektrotīkla rietumu daļu, pārbaudes periodā elektrosadales operators AS "Sadales tīkls" sekos līdzi notikumiem pārvades tīklā, pēc nepieciešamības operatīvi reaģējot uz neplānotiem elektroapgādes traucējumiem savā tīklā.

Par pārbaudes veikšanu AST ir informējis arī citus pie pārvades sistēmas pieslēgtos sadales sistēmas operatorus, lietotājus un ražotājus.

Lai gan pārbaudes laikā prognozētas sprieguma svārstības, kādas iespējamas arī tīkla darbībā ikdienas režīmā, tomēr "Sadales tīkls" aicina tiem uzņēmumiem, kam svarīgs nepārtraukts ražošanas process un kas izmanto īpaši jutīgas rūpnieciskās iekārtas, izvērtēt papildu to aizsardzības iespējas gan vēja parka pārbaudes laikā, gan arī ilgtermiņā:

  • pastiprināti sekot līdzi iekārtu darbībai plānotu atslēgumu vai sprieguma svārstību situācijās;
  • īpaši jutīgas iekārtas, kurām pat īslaicīgs barošanas pārrāvums var radīt bojājumus vai datu zaudēšanu, aprīkot ar nepārtrauktās barošanas papildiekārtām jeb UPS;
  • ja ir ierīkoti autonomie ģeneratori, veikt regulāras to apkopes un pirms plānotiem atslēgumiem vai sprieguma svārstībām atkārtoti pārliecināties par to gatavību darbam;
  • apdrošināt iekārtas pret elektroapgādes pārtraukumu vai sprieguma svārstību radītajiem bojājumiem, tādējādi izvairoties no iespējamiem zaudējumiem.

Elektroiekārtas pārbaude ir nepieciešama, lai izpildītu "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" 4. pielikumā noteiktās prasības par obligātajām pārbaudēm pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai. Lai kopumā nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti, nepieciešams veikt jaunu sistēmas dalībnieku bojājumnoturības pārbaudi.