AST nākamo 10 gadu laikā nozīmīgākie projekti saistīti ar sinhronizāciju ar Eiropu, digitalizāciju un modernizāciju

Attīstība

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2022. – 2031. gadā tupinās darbu pie elektroapgādes un sistēmas drošuma stiprināšanas, lai jau 2025. gadā sasniegtu Baltijas valstu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektropārvades tīkliem. Plānots aktīvi strādāt pie digitālu risinājumu ieviešanas, lai uzlabotu un modernizētu procesus, tādejādi uzlabojot tīkla drošumu, darbību un attīstību. AST izstrādātais Latvijas elektroenerģijas sistēmas desmit gadu attīstības plāns iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

"AST kapitālieguldījumu plāna divi galvenie uzdevumi tuvākajā desmitgadē ir sagatavot Latvijas elektroenerģijas sistēmu pievienošanai Eiropas sinhronajai elektroenerģijas sistēmai 2025. gadā un sagatavot pārvades sistēmu liela apjoma atjaunojamās elektroenerģijas iekļaušanai Latvijas energosistēmā, lai īstenotu Latvijas un Eiropas stratēģiju sasniegt klimata neitrālu, izturīgu un inovatīvu energosistēmu. Pavisam jauns izaicinājums būs ieviest frekvences regulēšanas spēju, kam paredzēts izmantot jaunas, līdz šim Baltijā nepielietotas tehnoloģijas, tajā skaitā lielas ietilpības baterijas un sinhronos kompensatorus. Mēs esam gatavi veikt savu ieguldījumu, lai nodrošinātu energosistēmas zaļo transformāciju. Mūsu atbildība ir ne tikai droša un kvalitatīva elektroenerģijas pārvade visā Latvijā, bet arī sabalansētas izmaksas, tādejādi pakalpojums par iespējami zemu tarifu," stāsta valdes loceklis Gatis Junghāns.

Kopumā attīstības plāna periodā plānots ieguldīt 401 miljonu eiro, no kuriem lielākā daļa paredzēti tieši sistēmas drošuma stiprināšanai – sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem. Baltijas valstu sinhronizācija ar Eiropas elektropārvades tīkliem ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas stratēģiskais mērķis, ko apliecina piešķirtais līdzfinansējums 75% apmērā no Eiropas Savienības. Tuvāko gadu laikā papildus veiktajiem sagatavošanas darbiem nepieciešams uzstādīt trīs sinhronos kompensatorus, kuri nodrošinās frekvences un inerces uzturēšanu.

Tuvākajos gados AST plāno modernizēt elektroenerģijas komercuzskaiti, balansa vadības sistēmu, elektriskā tīkla modeļu pārvaldības sistēmu, kā arī dispečervadības sistēmu un pretavārijas automātiku, tādejādi nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku datu apmaiņu un sistēmas pārvaldību. Šos projektus plānots realizēt līdz sinhronizācijas procesa sākumam.

Laika periodā līdz 2031. gadam plānots ik gadu ieguldīt 20 līdz 25 miljonus eiro 330kV un 110kV apakšstaciju, līniju un sadales punktu rekonstrukcijās, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā.

Katrā projektā AST izvērtē ne tikai infrastruktūras objektu normatīvo kalpošanas laiku, bet arī to faktisko nolietojumu, pārliecinās par katra projekta aktualitāti no infrastruktūras pasūtītāja puses, lai nepieļautu tādu objektu izbūvi, kuru noslodze netiktu nodrošināta nepieciešamajā apjomā, jo AST prioritāte ir kvalitatīvs un drošs elektroenerģijas pārvades pakalpojums par iespējami zemiem tarifiem. Kopumā finanšu ieguldījumi tiek plānoti tā, lai ilgtermiņā novērstu pārvades iekārtu novecošanos un neviena iekārta nepārsniegtu savu kritisko vecumu.

Apstiprināšanai iesniegtajā 10 gadu attīstības plānā analizēti arī procesi, kas ietekmē vai varētu ietekmēt tā realizāciju, piemēram, enerģiju uzkrājošo bateriju uzstādīšanas nepieciešamība rezervju nodrošināšanai un frekvences atjaunošanai, projekta RailBaltica attīstība un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai pārbūve, Igaunijas – Latvijas jūras vēja parka projekts, Eiropas līdzfinansējuma piešķiršana, Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, masveida jaunu pieslēgumu īstenošanas iespējamība un patlaban novērojamais būvniecības izmaksu pieaugums.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu SPRK nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Ar attīstības plānu 2022.-2031.gadam pilnā apjomā iespējams iepazīties šeit.