AST meklē sadarbības partnerus INTERRFACE projekta risinājuma demonstrācijai

Attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kā viens no Eiropas Savienības projekta INTERRFACE dalībniekiem meklē sadarbības partnerus Latvijā inovatīvam risinājumam "Vienota elastības platforma", kura dalībniekiem sākotnēji būs iespēja saņemt līdz pat 60 tūkstošus EUR lielu grantu projektam nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai vai izveidei, lai ar savā rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem veicinātu elastības resursu dalību Baltijas balansēšanas tirgū.

"Potenciālo sadarbības partneru loks ir samērā plašs – tie ir gan patērētāji, kas spēj izmainīt savu patēriņu ar pieprasījuma reakciju palīdzību, piemēram, energoietilpīgi uzņēmumi vai saldētavu kompleksi, kuriem dažu grādu izmaiņa saldētavā nav būtiska, gan uzņēmēji, kuru rīcībā ir enerģiju ģenerējošās vai akumulējošās iekārtas un kas spēj gan uzkrāt, gan arī nodot enerģiju tīklā. Sadarbības partneris var būt arī vairāku patērētāju kopa, galvenais, lai tas spētu nodrošināt izmantoto elektroenerģijas resursu vadību, elektroenerģijas uzskaiti un nepieciešamo komunikāciju ar INTERRFACE datu platformu" norāda AST INTERRFACE projekta vadītājs Ivars Zikmanis.

Minimālais elektroenerģijas patēriņa vai ražošanas izmaiņu apjoms projekta dalībniekiem frekvences atjaunošanas nodrošināšanai ir viens megavats. Vairāk par prasībām sadarbības partneriem iespējams uzzināt pieteikuma apraksta 3. nodaļā.

Kā zināms, energosistēma darbojas ar noteiktu frekvenci, kas ir atkarīga no momentānā patēriņa un ražošanas balansa, un, tam mainoties, mainās arī frekvence. Pārvades sistēmas operatoru, arī AST viens no pamatuzdevumiem ir sabalansēt patēriņu ar saražotās elektroenerģijas apjomu. Tradicionāli elektroenerģijas ražošanu nodrošina lielās elektrostacijas, taču nākotnē lielu ražošanas īpatsvaru aizstās no laika apstākļiem atkarīga, nepastāvīga un izkliedēta ģenerācija. Tāpēc būs nepieciešami mehānismi, kā kompensēt negaidītu plānotās ražošanas samazinājumu vai palielinājumu jeb nodrošināt energosistēmas elastību. INTERRFACE projekta risinājums "Vienota elastības platforma" ļaus novērtēt un koordinēti izmantot elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas operatoriem pieejamos elastības resursus, tādejādi nodrošinot efektīvu energosistēmas vadību. Plānots, ka nākotnes risinājumā ar šādu darbības principu varēs piedalīties daudzi pretendenti, saņemot atlīdzību par sniegtajiem sistēmas palīgpakalpojumiem, bet sākotnēji demonstrācijas vajadzībām Latvijā tiek meklēti sadarbības partneri, kuru rīcībā esošās tehnoloģijas atbilst frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju (mFRR).

Ar finansējuma saņemšanas noteikumiem potenciālie pretendenti var iepazīties pieteikuma apraksta 4. nodaļā, savukārt dokumenta 6. pielikumā ir atrodama plašāka informācija par AST demonstrāciju. Pieteikumus dalībai projektā un līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2021. gada 30. jūnijam, reģistrējoties un aizpildot pieteikuma anketu vietnē https://opencall-interrface.cintechsolutions.eu/.

Projekts "INTERRFACE" (pilnais nosaukums - Sistēma PSO-SSO-galalietotāja sasaistei ar mērķi veicināt inovatīvus tīkla pakalpojumus efektīvai energosistēmai) ir atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projekts.

INTERRFACE_financing_PNG.PNG