AST kā pirmais pārvades sistēmas operators Baltijā ir gatavībā zaļo obligāciju emisijai Nasdaq vērtspapīru tirgū

Finanšu informācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 7. oktobrī ir apstiprinājusi AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) obligāciju programmas pamatprospektu. Pamatprospekta ietvaros var tikt emitēti parāda vērtspapīri par kopējo vērtību līdz 160 miljoniem eiro.

Gatavojoties obligāciju emisijai un saskaņā ar AST misiju nodrošināt nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā, AST ir izstrādājis zaļo obligāciju satvaru saskaņā ar Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas 2021. gada Zaļo obligāciju principiem. Šo satvaru ir izvērtējusi neatkarīga otrā puse - Standard & Poor’s Financial Services LLC un atzinusi par atbilstošu augstākminētajiem zaļo obligāciju principiem.

Gunta Jēkabsone, AST valdes priekšsēdētāja: "Plānojot iepriekšējo ieguldījumu refinansēšanu un nozīmīgus kapitālieguldījumus liela apjoma atjaunojamās enerģijas ražotāju pieslēgšanai Latvijas energosistēmā un Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem, AST pirmais starp Baltijas pārvades operatoriem ir gatavībā uzsākt investīciju piesaisti kapitāla tirgos, emitējot zaļās obligācijas. Šāds solis veicinās Latvijas energosistēmas virzību uz nulles emisiju mērķi un vienlaikus sekmēs Baltijas tirgus attīstību".

AST ir pilnvarojusi Luminor Banku kā obligāciju piedāvājuma programmas organizatoru un izplatītāju organizēt globālo investoru zvanu, kā arī vairākas attālinātas investoru tikšanās. Atkarībā no tirgus apstākļiem ir plānots, ka pirmajā piegājienā AST emitēs obligācijas ar kopējo apjomu 100 miljonu eiro apmērā ar termiņu līdz 7 gadiem. Obligācijas ir plānots iekļaut regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Saskaņā ar starptautiskās kredītreitingu aģentūras S&P Global Ratings kredītspējas novērtējumu, kas sniegts 2021. gada augustā, AST kredītreitings ir BBB+ līmenī ar pozitīvu nākotnes perspektīvu.