AST izsludina stipendiju konkursu studiju noslēgumu darbu izstrādei

Ziņas

FEIN-STEIN(plak)_webam.jpg

Veicinot praktisko pielietojumu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studentiem noslēguma darbu izstrādei. Stipendijas apmērs vienam pretendentam ir līdz 250 EUR mēnesī un tā tiek piešķirta uz studiju nobeiguma darba izstrādes laiku.

"Stipendiju konkursu augstskolu noslēguma darbu izstrādei AST izsludina pirmo reizi, pārņemot Latvijas un pasaules uzņēmumu praksi jau augstskolā ieinteresēt studējošos par mums aktuālām tēmām, tā veicinot jaunu un netradicionālu metožu rašanos jautājumos, kas ikdienā jārisina elektroenerģijas pārvades tīkla operatoram. Laikā, kad pārvades sistēmas operatora loma elektroenerģijas tirgus nodrošināšanā arvien pieaug, ir svarīgi gūt svaigu skatījumu uz ne tikai ikdienišķiem uzdevumiem, kurus risinām ar jau pārbaudītām metodēm, bet arī uz problemātiku, kas būs dienaskārtībā rīt un tuvākajā nākotnē", norāda AST valdes loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Gatis Junghāns.

Lai pretendētu uz stipendiju, kandidātam ir jāstudē kādā no AST darbības virzieniem aktuālajām jomām – elektroenerģētikā, elektrotehnikā, telekomunikācijās, informācijas tehnoloģijās bakalaura, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā. Pretendenta sekmju vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7, kā arī pretendentam jāizstrādā studiju noslēguma darbs par AST piedāvātu tēmu vai citu tēmu, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestāde.

Plānots, ka turpmāk stipendiju konkursus AST izsludinās divas reizes gadā. Rudens stipendiju konkursam var pieteikties līdz 15.novembrim, aizpildot pieteikumu AST mājas lapā, sadaļā "Konkursi un stipendijas" https://www.ast.lv/lv/stipendijas