AST izsludina konkursu uz Conexus padomes locekļu amatiem

Ziņas

Neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kā AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) kapitāla daļu turētāja izsludinājusi konkursu uz Conexus četru padomes locekļu amatiem.

Kandidātus aicināti iesniegt konkursa pieteikuma dokumentus līdz šā gada 18. martam. Conexus padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija – SIA "ARISTA Executive Search Latvia".

Kandidātu atlase notiks trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā SIA "ARISTA Executive Search Latvia" veiks kandidātu atbilstības novērtēšanu obligātajām minimālajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā nominācijas komisija izskatīs personāla atlases kompānijas iesniegto kandidātu sarakstu un lems par konkursa trešajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem.

Konkursa trešajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem tiks uzdots sagatavot nominācijas komisijai prezentāciju par Conexus darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kuru trešajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem intervijas laikā būs jāprezentē nominācijas komisijai.

Pēc konkursa trešās kārtas rezultātu apkopošanas, nominācijas komisija pieņems lēmumu par atbilstošāko kandidātu izvirzīšanu Conexus kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem ievēlēšanai padomes locekļu amatos.

Kandidātu atlases procesa nodrošināšanai un kandidātu novērtēšanai AST ir izveidojusi nominācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – AST valdes loceklis Mārcis Kauliņš, un komisijas locekļi – AST valdes locekļi Imants Zviedris, Arnis Staltmanis un Gatis Junghāns.

Amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības un kompetences pieejamas SIA "ARISTA Executive Search Latvia" vakanču portālā publicētajā AS "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa/-es konkursa sludinājumā.

Conexus ir slēgta akciju sabiedrība un tās lielākais akcionārs ir AST (34,36%).