AST iesniedz SPRK metodiku elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm

Tirgus

Izpildot Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta sēdē nolemto un 2020. gada 31. augusta Baltijas ministru padomes enerģētikas politikas vecāko amatpersonu sanāksmē panākto vienošanos, atbilstoši Ekonomikas ministrijas norādījumiem, kā arī, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 13.1 pantu, 2020. gada 4. septembrī AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk AST) iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai Baltijas pārvades sistēmas operatoru – AST, ''Elering'' AS un ''Litgrid'' AB kopīgi izstrādāto Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar Krieviju (Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia) (turpmāk - Metodika).

Iesniegtā Metodika ietver šādas galvenās izmaiņas pret šobrīd spēkā esošo Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar trešajām valstīm:

  • Metodika stāsies spēkā, kad to būs saskaņojušas visu trīs Baltijas valstu regulatīvās iestādes un darbību uzsāks Baltkrievijas atomelektrostacija.
  • Kad Metodika stāsies spēkā, jauda tirdzniecībai tiks piešķirta uz Latvijas-Krievijas robežas. Uz Baltkrievijas – Lietuvas un Igaunijas – Krievijas robežas starpzonu jauda piešķirta netiks.
  • Tirdzniecības plūsmu pārvadē netiks izmantota Baltkrievijas – Lietuvas starpsavienojuma jauda. Tas tiek īstenots, tirdzniecībai ar Krieviju piešķiramo jaudu samazinot ar reizinātāju 0,62. Reizinātājs 0,62 atspoguļo Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu maksimālā šķērsgriezuma caurlaides spēju (turpmāk - TTC) proporciju attiecībā pret TTC summu uz Lietuvas, Latvijas un Igaunijas robežām ar trešajām valstīm (izņemot Kaļiņingradas apgabalu).

Metodika izskatīšanai tiks iesniegta arī Igaunijas un Lietuvas regulatīvajām iestādēm. Lietuvas pārvades sistēmas operators iesniegs Lietuvas regulatīvajai iestādei metodiku ar vienu papildus nosacījumu, ka Metodika var stāties spēkā tikai pēc tam, kad tiks ieviesta vienota elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēma, kas paredzēta, lai pārliecinātos, ka Baltijā nenonāk Baltkrievijas elektroenerģijas komercpiegādes.

Dokumenti: Metodikas projekts (angļu valodā).