AST dividendēs valstij izmaksās 3,6 milj. eiro

Ziņas

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) peļņa 2018. gadā sasniedza 4,7 milj. eiro, no kuriem 3,6 milj. eiro tiks izmaksāti dividendēs valstij, atlikusī summa tiks ieguldīta pamatkapitālā ar mērķi attīstības projektu realizācijai, liecina šodien akcionāra sēdē apstiprinātais gada pārskats.

Pārskata periodā AST sasniedza 194 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 35 milj. eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem ir 72,6 miljoni eiro jeb 37% no apgrozījuma.

AST rentabilitāte 2018. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai. Peļņas pieaugums, kā arī pašu kapitāla atdeves rādītāja pieaugums no 3,6% 2017. gadā līdz 6,6% 2018. gadā ir saistīts ar saņemtajām dividendēm no AS "Conexus Baltic Grid" par 2017. pārskata gadu.

Pērn AST turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas, rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības (ES) iekšējā elektroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

Elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus, nosaka arī  atļauto peļņu un kapitāla atdeves likmi. AST 2018. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

AST 2018. gada pārskats ir pieejams AST mājas lapā