AST dividendēs valstij izmaksās 1,74 milj. eiro

Ziņas

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) peļņa 2019. gadā sasniedza 7,07 milj. eiro no kuriem 1,74 milj. eiro tiks izmaksāti dividendēs valstij, liecina šodien akcionāra sēdē apstiprinātais gada pārskats.

Pārskata periodā AST sasniedza 184 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 9 milj. eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem ir 72,8 miljoni eiro jeb 39% no apgrozījuma. Būtisku daļu 46% no kopējiem ieņēmumiem pērnā gadā veido ieņēmumi no AS “Latvijas elektriskie tīkli” par realizētajiem pārvades aktīvu pārbūves un jaunbūves darbiem. Neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar pārslodzes maksas ieņēmumu samazinājumu.

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. Sabiedrības rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2019. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

Peļņas pieaugums, kā arī pašu kapitāla atdeves rādītāja pieaugums no 6,6% 2018. gadā līdz 10,1% 2019. gadā ir saistīts ar uzņēmuma efektīvu darbību, kā arī saņemtajām dividendēm no AS "Conexus Baltic Grid" par 2018. pārskata gadu. AST 2019. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Pērn AST turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas, rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības (ES) iekšējā elektroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

AST 2019. gada pārskats ir pieejams AST mājas lapā http://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati.