AST desmit gados attīstībā plāno ieguldīt 413 miljonus eiro

Attīstība

lv_cef_cofinancing_0.pngLatvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) laika posmā no 2020. līdz 2029. gadam attīstībā plāno ieguldīt 413 milj. eiro, liecina apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegtais Latvijas elektroenerģijas sistēmas desmit gadu attīstības plāns.

Četriem projektiem, kuru investīcijas tiek lēstas 197 miljonu eiro apmērā, ir piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility).

Patlaban līdzfinansējums ir piešķirts trim projektiem: Latvijas – Igaunijas trešā starpsavienojuma elektrolīnijas būvei un apakšstacijas paplašināšanai (līdzfinansējums – ap 62%, kopējās investīcijas – 82,66 miljoni eiro, projektu plānots noslēgt 2020. gadā), jaunas 330kV elektropārvades līnijas, kas savienos Rīgas TEC-2 ar Rīgas HES, būvniecībai (7,29 miljoni eiro ES līdzfinansējums, kopējās investīcijas – 14,58 miljoni eiro, projektu plānots noslēgt 2020. gadā), kā arī elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu pirmās fāzes realizācijai (līdzfinansējums – 57,75 miljoni eiro, kopējās izmaksas – 77 miljoni eiro).

Sinhronizācijas projekta 1. fāze ietver divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu un līdz Tsirgulinai Igaunijā jaudas palielināšanu, kā arī sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu iegādi un uzstādīšanu, savukārt sinhronizācijas projekta otrajā fāzē, kuras izmaksas tiek lēstas 78,24 miljoni eiro un kurai līdzfinansējums vēl nav piešķirts, plānots iegādāt un uzstādīt pārējās sistēmas sinhronizācijas un inerces nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas. Šim projektam šobrīd tiek veiktas nepieciešamās finansējuma piesaistes aktivitātes.

Savukārt, lai apturētu Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla un apakšstaciju novecošanu, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā, AST paredz 330kV un 110kV apakšstaciju un sadales punktu, 330kV un 110kV elektropārvades līniju pārbūvi, kā arī 330kV autotransformatoru un 110kV transformatoru nomaiņu un citus projektus, kas vērsti uz pārvades sistēmas darbspēju uzturēšanu. Kopumā šajos projektos laika posmā līdz 2029. gadam plānots ieguldīt 216 miljonus eiro. Finanšu ieguldījumi tiek plānoti ar mērķi, lai ilgtermiņā pēc iespējas samazinātos iekārtu skaits, kuras pārsniedz kritisko vecumu vai tuvojas tam.

Lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokļus par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, šī gada 16. jūlijā SPRK rīkos uzklausīšanas sanāksmi. Piedalīsies sanāksmē aicināti elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotāji un citi interesenti.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, SPRK nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu SPRK veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Ar Latvijas elektroenerģijas sistēmas desmit gadu attīstības plāna aktuālo redakciju un iesniegto projektu iespējams iepazīties AST mājas lapā internetā.