AST ar sinhronizācijas projektu kopā ar Baltijas un Polijas sistēmas operatoriem piedalās izstādē "PCI Enerģijas dienas" Briselē

Ziņas

AS "Augstsprieguma tīkls" 19.-20. septembrī Briselē piedalījās Eiropas Komisijas (EK) organizētajā  enerģētikas infrastruktūras projektiem veltītajā konferencē un izstādē "PCI Enerģijas dienas" (PCI – kopējo interešu projekti), kur kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem – Igaunijas "Elering" un Lietuvas "Litgrid", kā arī Polijas "Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A" veidoja kopīgu stendu par Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas projektu. Divu dienu izstādē un konferencē piedalījās enerģētikas profesionāļi no visas Eiropas, viņu vidū arī  Eiropas Savienības (ES) enerģētikas komisāre Kadri Simsone.

PCI_2022s.jpg
Baltijas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru pārstāvji kopīgi veidotajā stendā par Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu projektu

Konference un izstāde “PCI Enerģijas dienas” ir veltītas kopīgo interešu projektu īstenošanai. Pasākumā projektu īstenotāji no visas Eiropas varēja prezentēt savus projektus un dalīties pieredzē par to, kā paātrināt galveno PCI izstrādi un būvniecību enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Baltijas un Polijas

Šī gada "PCI Enerģijas dienas" pavadīja īpašs ģeopolitiskais un likumdošanas konteksts, kas parādīja kopīgo interešu projektu nozīmīgumu. Eiropas Savienības kopīgā reakcija pēc Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā, izstrādājot REPowerEU plānu, kas paredz samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā un veicināt Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu, kā arī kā arī pārskatītās Eiropas enerģētikas tīklu regulas savlaicīga stāšanās spēkā parādīja, ka savulaik pieņemtie lēmumi par ieguldījumiem dalībvalstu enerģētisko tīklu savienošanā ir pareizi, jo jau tagad ļauj integrēt atjaunojamos enerģijas avotus un palielināt piegādes drošību.

Plašāka informācija par patlaban aktuālajiem projektiem ir atrodama šeit https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/projects-common-interest/pci-examples-and-their-benefits_en, kā arī interaktīvajā kartē https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

Konferenci "PCI Enerģijas dienas" organizē EK Enerģētikas ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par ES enerģētikas politiku - drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģiju Eiropai.