Apstiprinātais AST elektroenerģijas pārvades tarifs neparedz pieaugumu mājsaimniecībām par elektroenerģiju

Ziņas

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 26. novembrī apstiprinājusi Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) precizēto elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifa projektu. Minētais tarifu projekts neparedz pieaugumu mājsaimniecību maksājumiem par elektroenerģiju. Jaunais tarifa projekts izstrādāts atbilstoši SPRK apstiprinātajai metodikai un ņemot vērā SPRK apstiprināto samazināto kapitāla atdeves likmi, kas ļāvusi samazināt gala izmaksas.

"Jaunajā tarifā, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošajiem tarifiem, ir samazināta maksa par vienas kilovatstundas pārvadi vidēji 43% apmērā, vienlaikus, atkarībā no sistēmas dalībnieka pieslēguma veida, maksa par uzstādītās jaudas uzturēšanu pieaug vidēji 27% apmērā. Tiem sistēmas dalībniekiem, kuri savu uzstādīto jaudu izmanto efektīvi jeb izlieto vismaz 15% no pieprasītās jaudas, izmaksas samazināsies. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, "Sadales tīkls" kopējās izmaksas par pārvades sistēmas pakalpojumu nepalielināsies, tādējādi mājsaimniecību gala rēķini par elektroenerģiju nepieaugs. Pašreizējais tarifs ir zem ES vidējā līmeņa* un, atbilstoši aplēsēm, tiek prognozēts, ka jaunais tarifs atbildīs ES vidējam līmenim," norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Lai samazinātu uz tarifu attiecināmās izmaksas, ir veikti AST darbības efektivitātes uzlabojumi: 2020. gada 25. novembrī tika pabeigta uzsāktā reorganizāciju ar mērķi iegūt elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu īpašuma tiesības. Tādējādi, īpašuma tiesību reorganizācijas un efektivitātes paaugstināšanas rezultātā AST ir izdevies samazināt ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas par orientējoši 1,5 milj. EUR gadā jeb 2%. Savukārt SPRK lēmums par kapitāla atdeves likmes samazināšanu no 3,31% līdz 2,65% dod vēl papildus ietaupījumu 2,7milj. EUR gadā.

Attiecīgi AST īstenoto aktivitāšu rezultātā kopējais izmaksu samazinājums tarifu projektā pret spēkā esošo tarifu, neņemot vērā pārslodzes maksas ieņēmumu attiecināšanas principu maiņas radīto ietekmi, ir 5%. 

Līdzšinējā pārvades tarifu aprēķināšanas metodika pieļāva ar pārvades tīkla uzturēšanu saistītos izdevumus segt no tā sauktajiem pārrobežu sastrēgumu vadības [pārslodzes maksas] ieņēmumiem – ja pārvades jauda starp dažādiem elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem ir nepietiekama un starp valstīm veidojas elektroenerģijas cenu starpība, pārvades sistēmas operatori var gūt ieņēmumus, likvidējot sastrēgumus un saņemot starpību starp cenām abos tirdzniecības apgabalos. Jaunā SPRK tarifu aprēķināšanas metodika maina šo pieeju no 2021.gada turpmāk šie ieņēmumi tiek novirzīti kapitālieguldījumu finansēšanai, tādejādi mazinot nākotnes tarifus un sniedzot ilglaicīgu efektu.

Elektrības patērētāju maksu par elektroenerģiju veido trīs komponentes – maksa par elektroenerģiju, maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem [maksa par jaudu un pārvadītās elektroenerģijas apjomu] un maksa par obligātā iepirkuma komponentēm. Tiešā veidā pārvades tarifa izmaiņas skar tikai sistēmas dalībniekus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tai skaitā mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus.

Jaunā metodika paredz arī ģenerācijas komponentes ieviešanu, kuru maksā pārvadei tieši pieslēgtās elektrostacijas atbilstoši uzstādītajai jaudai. Paredzēts, ka jaunie tarifi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

* Pēc Eiropas pārvades sistēmu operatoru asociācijas ENTSO-E 2019.gada datiem.

Dokumenti:

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 153 (Rīgā, 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 51, 1. p.)) apstiprinātais pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs no 2021. gada 1. janvāra

Tarifs

Kā veidojas gala cena?
Pārvades maksa citās valstīs
Kā mainās tarifa metodika
Tarifs stājas spēkā
Kas ir pārvade?