Aicina interesentus paust viedokli par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu

Ziņas

Turpinot iesākto AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegtā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta vērtēšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), trešdien, 2020. gada 26. augustā, plkst. 10.00 rīko attālinātu uzklausīšanas sanāksmi, lai uzklausītu interesentu viedokļus.

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, kuru AS “Augstsprieguma tīkls” SPRK iesniedza šī gada 31. jūlijā. Tarifu projekts iesniegts saskaņā ar SPRK 2020. gada 18. jūnijā apstiprināto Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un paredz noteikt elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus 2021. – 2022. gada regulatīvajam periodam. AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegtais tarifu projekts paredz nozīmīgu elektroenerģijas pārvades tarifa (tarifa mainīgās daļas komponentes) samazinājumu, vienlaikus palielinot tarifu par uzstādītās jaudas uzturēšanu (tarifa fiksētās daļas komponente).

Interesenti un mediju pārstāvji dalību attālinātā sanāksmē var pieteikt līdz šī gada 25. augustam (kontaktpersona Toms Vanags, tālr. 67873183, e-pasts toms.vanags@sprk.gov.lv).

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā. Pēc priekšlikumu apkopošanas SPRK tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.

Ar AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegtā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta publisko versiju var iepazīties šeit. Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā.

Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.