S&P Global Ratings AS "Augstsprieguma tīkls" un "Conexus Baltic Grid" kredītreitingus atstāj nemainīgi augstus

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" pēc Latvijas valsts kredītreitinga pārskatīšanas un nākotnes perspektīvas noteikšanas no stabilas uz negatīvu, paziņojusi, ka nemainīs Latvijas pārvades sistēmu operatoru kredītreitingus un tie paliek nemainīgi augsti – AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kredītreitings saglabājas A- līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu, savukārt AST meitas sabiedrības AS "Conexus Baltic Grid" kredītreitings tiek saglabāts BBB+ līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Dokumenti (angļu valodā):

S&P paziņojums