25. novembrī aicinām uz vebināru "Vienotā elastības platforma"

Attīstība

Projekta INTERRFACE ietvaros elektroenerģijas sistēmas operatori no Latvijas, Igaunijas un Somijas iesaistījās "Vienota elastības platforma" (VEP) risinājuma izstrādē. Tas veidoja pamatu elastības platformas konceptam Baltijā un Somijā, kas savukārt nodrošina pieeju, kā pārvades un sadales sistēmas operatori savstarpēji var koordinēt palīgpakalpojumos lietotos sistēmas resursus un vienlaikus atbalsta izkliedētu mazjaudas sistēmas resursu iespēju iesaistīties palīgpakalpojumu sniegšanā.

VEP koncepta risinājumam sasniedzot pilnveidotu attīstības pakāpi, 2022. gadā tika veikta risinājuma funkcionāla pārbaude, kuras rezultāti tiks atspoguļoti 25. novembra rīkotajā vebinārā.

Projekts "INTERRFACE" (pilnais nosaukums - Sistēma PSO-SSO-galalietotāja sasaistei ar mērķi veicināt inovatīvus tīkla pakalpojumus efektīvai energosistēmai) ir atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projekts.

VEP ļaus elektroenerģijas sistēmas operatoriem novērtēt un koordinēti starp pārvades un sadales sistēmas līmeņiem pielietot pieejamos elastības resursus sistēmas palīgpakalpojumu ietvaros, kur elastības resursi ir elektroenerģijas slodzes, ģenerācijas avots vai uzkrājējs, kura patērēto un/vai saražoto elektroenerģijas apjomu var kontrolēti izmainīt. VEP risinājuma attīstībā iesaistīti elektroenerģijas sistēmas operatori, IT risinājumu izstrādātāji un universitātes no Latvijas, Igaunijas un Somijas.

Projekta ietvaros tiek veidota vienota Eiropas mēroga IT arhitektūra, kas savienos dažādas elektroenerģijas tirgus platformas, nodrošinās pārvades sistēmas un sadales sistēmas operatoru koordinētu sistēmas palīgpakalpojumu izmantošanu un sniegs elektroenerģijas galalietotājiem iespēju iesaistīties elektroenerģijas tirgū.

Reģistrācija un vebināra programma pieejama šeit.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovāciju programmas
Apvārsnis 2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 824330