Publicēts pārskats par atjaunojamo energoresursu attīstību Baltijas valstīs līdz 2030. gadam

17.11.2015. Trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Elering” un AB “Litgrid” veidotajā pārskatā salīdzināta Baltijas valstu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas avotu attīstības stratēģija, visu trīs valstu nospraustie mērķi saistībā ar atjaujamo energoresursu īpatsvara palielināšanos un pašreizējie mehānismi šo mērķu īstenošanai. Pārskatā iekļauts arī ekspertu redzējums par to, kā Eiropas līderu vienošanās klimata jomā ietekmēs energosistēmu attīstības līdz 2030. gadam.

Pārskatā norādīts, ka visas trīs Baltijas valstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kopējā elektroenerģijas bilancē atbilstoši Eiropas direktīvām un nākotnes perspektīvas ir vienādas visās trīs Baltijas valstīs, taču investīciju piesaiste atjaunojamo energoresursu avotiem būs atkarīga no politiskās gribas un atbalsta.

Pārskatu par atjaunojamo energoresursu attīstību Baltijas valstīs līdz 2030. gadam (angļu valodā) var lejupielādēt šeit.