Baltijas valstu integrācija Eiropas elektroenerģijas sistēmā: tehniskā un ekonomiskā analīze

13.07.2017. Eiropas izpētes centrs 2017. gada pavasarī pabeidza pētījumu “Baltijas valstu integrācija Eiropas elektroenerģijas sistēma: tehniskā un ekonomiskā analīze”, izskatot iespējamos tehniskos un ekonomiskos scenārijus par Baltijas valstu desinhronizāciju no Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas tīkliem un sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. Pētījumā secināts, ka no tehniski-ekonomiskā viedokļa izdevīgāka būtu Baltijas valstu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu.

Pētījums veikts, ievērojot jau iepriekš panākto starptautisko vienošanos par Baltijas integrāciju vienotajā Eiropas elektroenerģijas sistēmā un tirgū, un, pamatojoties uz šo izpēti, Eiropas Komisija kopā ar Baltijas valstīm plānoja pieņemt turpmākos lēmumus par sinhronizācijas variantiem un to realizēšanas scenārijiem.

Eiropas izpētes centra sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls” un pārējiem Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoriem veiktajā pētījumā analizēti trīs iespējamie sinhronizācijas varianti – sinhronizācija ar Ziemeļvalstu elektroenerģijas sistēmām, sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmām, kā trešā iespēja apskatīta Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu darbība tā sauktajā salas režīmā bez sinhronizācijas ar blakus esošajām sistēmām. Pētījumā visi trīs iespējamie sinhronizācijas scenāriji salīdzināti 2025.un 2030.gada perspektīvā.

Pētījuma "Integration of the Baltic States into the EU electricity system. A technical and economic analysis" kopsavilkums ir atrodams Eiropas Savienības publikāciju vietnē (dokuments angļu valodā).