XBID platformā jau veikti 2,5 miljoni tirdzniecības darījumu

Tirgus

Kopš pārrobežu tekošās dienas elektroenerģijas tirdzniecības risinājuma (XBID) darba uzsākšanas šā gada 12. jūnijā platformā ir jau veikti vairāk nekā 2,5 miljoni tirdzniecības darījumu.

XBID nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas tirdzniecību 15 Eiropas valstīs. Šis vienotais tekošās dienas tirgus risinājums ir balstīts uz kopēju IT sistēmu ar vienu kopīgoto rīkojumu grāmatu (Shared Order Book), jaudas pārvaldības moduli (Capacity Management Module) un piegādes moduli (Shipping Module).

XBID ļauj tirgus dalībnieku ievadīto tirdzniecības rīkojumu nepārtrauktu savietošanu vienā tirdzniecības zonā, tos saskaņot ar pasūtījumiem, kurus tirgus dalībnieki līdzīgi iesniedz citā tirdzniecības zonā kopējās sistēmas ietvaros, un kamēr ir pieejama pārvades jauda. Tekošās dienas risinājums atbalsta gan tiešo piešķiršanu (ja to pieprasa valstu regulatīvās iestādes), gan netiešo pastāvīgo tirdzniecību, kas atbilst Eiropas Savienības integrēta tekošās dienas tirgus mērķa modelim.

Eiropas mēroga tekošās dienas savienošana ir atslēgas elements, lai pabeigtu Eiropas iekšējā enerģijas tirgus izveidi. Pieaugot intermitējošās elektroenerģijas ražošanas īpatsvaram Eiropā, tekošās dienas tirgu savienošana caur pārrobežu tirdzniecību kļūst par arvien svarīgāku tirgus dalībnieku rīku savu pozīciju balansēšanai.

XBID iniciatīvas mērķis ir palielināt tekošās dienas tirdzniecības kopējo efektivitāti. Īstenojot 10 vietējās ieviešanas projektus, mērķa darbības uzsākšana nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas tirdzniecību Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā un Zviedrijā. Lielākā daļa pārējo Eiropas valstu 2019. gada pavasarī pievienosies XBID darbībai otrajā "vilnī".

Saistītais saturs

Pārrobežu tekošās dienas elektroenerģijas tirdzniecības risinājums (XBID) uzsāks darbu 2018. gada 12. jūnijā, paredzot pirmās piegādes 13. jūnijā, nolēmusi projekta ieviešanas komiteja. Šāds lēmums…

Pārrobežu tekošās dienas elektroenerģijas tirdzniecības projekta (XBID) ieviešana ir paredzēta 2018. gada 12. jūnijā un tas nodrošinās nepārtrauktu elektroenerģijas tirdzniecību 15 Eiropas valstīs.…