Valde

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdē ir pieci valdes locekļi, kurus ievēlē AST padome uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Valde darbojas saskaņā ar valdes nolikumu, AST statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu, Finanšu ministrijas iekšējiem noteikumiem "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību valsts kapitālsabiedrībās" un citiem AST saistošiem normatīviem aktiem. AST valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi saņem amata atlīdzību, prēmijas un atsaukšanas pabalstu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

AST valdes locekļiem nepieder AS "Augstsprieguma tīkls" vai AS "Conexus Baltic Grid" akcijas.

+Mg. sc. ing. Varis Boks - valdes priekšsēdētājs

Varis1.jpg

Inženierzinātņu maģistrs Varis Boks AS “Augstsprieguma tīkls” valdē darbojas kopš 2005. gada, par tās priekšsēdētāju iecelts 2011. gadā, bet kopumā dažādus vadošus amatus enerģētikas nozarē ieņem kopš 1993. gada. Pārstāv uzņēmumu dažādās starptautiskās organizācijās, bijis Eiropas Pārvades sistēmas operatoru apvienības ENTSO-E Valdes loceklis (2013.-2015.), patlaban – ENTSO-E Asamblejas loceklis. Izglītību ieguvis Rīgas Politehniskajā institūtā 1989. gadā, pēc tam regulāri papildinājis zināšanas dažādās programmās Latvijā un ārpus valsts robežām.

Pilnvaru termiņš: 30.03.2021

+Dipl. ing. Imants Zviedris - valdes loceklis

Imants.jpg

Elektroapgādes inženieris Imants Zviedris AS “Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par tehnisko politiku, uzņēmumā strādā kopš 1996. gada, dažādos vadošos amatos - no 1998. gada. No 2005. līdz 2011. gadam bija AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs, no 2015. gada ir arī Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis. Izglītību ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē 1996. gadā, pēc tam regulāri papildinājis zināšanas dažādās programmās Latvijā un ārpus valsts robežām.

Pilnvaru termiņš: 17.12.2024

+Mg. sc. ing. MBA Arnis Staltmanis - valdes loceklis

Arnis.jpg

Inženierzinātņu un ekonomikas maģistrs Arnis Staltmanis AS “Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par attīstības politiku, elektroenerģijas pārvades jomā strādā kopš 1993. gada, t.sk. guvis trīs gadu darba pieredzi Lielbritānijas PSO, dažādos vadošos amatos – kopš 2001. gada, bet uzņēmuma valdē iecelts 2011. gadā. Izglītību ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Elektroenerģētikas un Inženierekonomikas fakultātēs, kā arī papildinājis savas zināšanas dažādās programmās Latvijā un ārpus valsts robežām.

Pilnvaru termiņš: 07.04.2021

+Dr. sc. ing. Gatis Junghāns - valdes loceklis

Gatis.jpg

Inženierzinātņu doktors Gatis Junghāns AS “Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par sistēmas vadību un tirgus attīstību, uzņēmuma valdē iecelts 2016. gadā, pirms tam guvis vairāk nekā 10 gadus ilgu uzņēmumu vadības pieredzi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet kopumā enerģētikas industrijā strādā kopš 2000. gada. Patlaban Gatis Junghāns ir arī Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors un Pasaules Enerģijas Padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes loceklis. 2008. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē, 2010. gadā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā, 2017. gadā izglītības sertifikātu uzņēmumu padomes vadīšanā Baltijas Korporatīvās Pārvaldības Institūtā, 2018. gadā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Biznesa Skolā.

Pilnvaru termiņš: 24.04.2021

+Mg. iur. Mārcis Kauliņš - valdes loceklis

Marcis2.jpg

Tiesību zinātnes maģistrs Mārcis Kauliņš AS “Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par juridisko un iepirkumu jomām, uzņēmuma valdē iecelts 2016. gadā. Savas profesionālās gaitas ar enerģētiku saista kopš 2011. gada, iepriekš strādājis nekustamo īpašumu attīstības un transporta nozarēs. Izglītību ieguvis Latvijas Universitātē 2005. gadā.

Pilnvaru termiņš: 30.04.2021

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" valdes sēdē 2017. gada 16. novembrī.