Padome

AST padome ievēlēta 2016. gada oktobrī uz piecu gadu termiņu.

+Dr. oec. Jurijs Spiridonovs - padomes priekšsēdētāja vietnieks

Jurijs.jpg

Ekonomikas doktoram Jurijam Spiridonovam ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē, tostarp kā valsts sekretāra vietniekam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Ekonomikas ministrijā, kur darbs bija saistīts ar enerģētikas un vides politikas jautājumiem. J.Spiridonovs šobrīd ir arī ACER (Agency for Co-operation of European Energy Regulators) Administratīvās padomes loceklis un docents biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA".

+Dr. oec. Olga Bogdanova - padomes locekle

AST_7_small.jpg

Ekonomikas doktorei Olgai Bogdanovai ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē – Ekonomikas ministrijā. Patlaban viņa ieņem Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departamenta direktores amatu, savukārt pirms tam bijusi, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos pienākumu izpildītāja, gan arī divus gadus ieņēmusi Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieces un Enerģijas tirgus nodaļas vadītājas amatu.

AS "Augstsprieguma tīkls" padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sēdē 2017.gada 24.augustā.