Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2019/30 330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/29 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pakalpojuma ieviešana un abonēšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/15 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/18 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/2 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2019. gadā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/11 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/5-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/6-ES Būvobjekta "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/4-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/118 Datu analīzes platformas ieviešana un uzturēšana
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/115-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/119-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/117 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota vēstule
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un
pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un
pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/111 Apakšstacijas Nr. 30 "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve
Pievienota 110 kV kabeļu tehniskā specifikācija autotransformatoru saitēm
Precizēts iepirkuma apjoms un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/116 110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns – Centrālā" caurlaides spēju palielināšana
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš un pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/114 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā
Precizēti Darbu izpildes un tehniskie noteikumi
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/110 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/80 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/106 Apakšstacijas Nr.142 "Mārupe" 110 kV transformatoru TNr.2 un TNr.3 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/108-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/105-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/94 110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa"
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2019/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/6-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/5-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/118
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/119-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/115-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/116
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/117
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/114
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/80
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/108-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/105-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/94
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš