Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/3 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/4 Mērmaiņu piegāde elektroenerģijas komercuzskates sakārtošanai apakšstacijās "Sarkandaugava" un "Daugava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/129 110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/128 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/130-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/121 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/122 Būvprojekta "Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadalietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/99-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/115 Apakšstacijas "Daugavpils" kanalizācijas tīkla pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/112 Transportlīdzekļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde 2019.gadā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/108 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/107 Kravas automobiļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/103 Roku aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/95-ES Skrūvjsavienojumu komplektu un nesošo tērauda konstrukciju detaļu testēšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/101 Apakšstaciju "Pļaviņas" un "Salacgrīva" 110 kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/3
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/4
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/129
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/128
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/130-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/122
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/115
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/99-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/112
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/108
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/103
Paredzētā līguma priekšmets: Roku aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/101
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies