Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/9 330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/15 Reprezentācijas priekšmetu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/18 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/19 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/10 Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atbilde uz Pretendenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/11 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2020. gadā
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/127 110 kV kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns - Centrālā" trases izbūve Daugavas un Mazās Daugavas šķērsojumā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/3 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve
Grozījumi Sarunu procedūras nolikumā
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/4 Mērmaiņu piegāde elektroenerģijas komercuzskates sakārtošanai apakšstacijās "Sarkandaugava" un "Daugava" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/129 110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/128 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/130-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/121 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/122 Būvprojekta "Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadalietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/15
Paredzētā līguma priekšmets: Reprezentācijas priekšmetu iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/19
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/10
Paredzētā līguma priekšmets: Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/3
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/4
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/129
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/128
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/130-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/122
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies