Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2019/121 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/122 Būvprojekta "Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadalietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/99-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/115 Apakšstacijas "Daugavpils" kanalizācijas tīkla pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/112 Transportlīdzekļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde 2019.gadā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/108 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/107 Kravas automobiļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/103 Roku aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/95-ES Skrūvjsavienojumu komplektu un nesošo tērauda konstrukciju detaļu testēšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/101 Apakšstaciju "Pļaviņas" un "Salacgrīva" 110 kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/97 Ekspluatācijā neesošu 330/110 kV balstu un vadu demontāža un neizmantojamo dzelzsbetona statņu utilizācija
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/89 Konsultanta pakalpojumi slodzes/frekvences kontroles struktūras izstrādē, nepieciešamo produktu priekš slodzes/frekvences kontroles noteikšanā un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu tehnisko specifikāciju izveidē un sinhrono kompensātoru ieviešanā
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/88 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/87 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas attīstības ieceres izpēte Dārzciemā ielā 86, Rīgā
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/86 Ēku un ceļa seguma remonti Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/84 Ekspluatācijā neesošas kabeļa caurules attīrīšana no eļļas Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/79 Apakšstacijas "Brocēni" garāžas ēkas un Līniju dienesta Grobiņas iecirkņa teritorijas seguma atjaunošana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/80 Signālzīmju uzstādīšana EPL pārejās pār ūdenstilpnēm 2019. gadā
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/70 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Pievienota atbilde uz jautājumu un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2019/59 Jaudas transformatoru mezglu remontdarbi 2020. un 2021. gadam
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/78 Šūtā darba aizsargapģērba iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/63 Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2019/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/122
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/115
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/99-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/112
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/108
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/103
Paredzētā līguma priekšmets: Roku aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/101
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/89
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/86
Paredzētā līguma priekšmets: Ēku un ceļa seguma remonti
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/79
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/70
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/78
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/63
Paredzētā līguma priekšmets: Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies