Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2019/70 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/59 Jaudas transformatoru mezglu remontdarbi 2020. un 2021. gadam Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/78 Šūtā darba aizsargapģērba iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/63 Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/64 Gabarīta uzlabošana 110 kV gaisvadu līnijām Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/51 Ekspluatācijā neesošas kabeļa caurules attīrīšana no eļļas Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/66 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/67 Apakšstacijas "Daugavpils" kanalizācijas tīkla pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/61 Konsultanta pakalpojumi balansa vadības informācijas sistēmas risinājuma koncepta izstrādei, iepirkuma procedūras nepieciešamo materiālu sagatavošanai un ieviešanas projekta uzraudzībai
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/42 Elektroenerģijas iegāde AS "Augstsprieguma tīkls" vajadzībām Atklāts konkurss Aktīvs
AST2019/53 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/45 Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/55 Būvprojektu "Apakšstacijas "Tukums" 110 kV autotransformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana" un "Apakšstacijas "Ķegums-1" 110 kV transformatora TNr.8 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/52 Pieejas kontroles un darba laika uzskaites sistēmas "dAccess" uzturēšana un pieejas kontroles ID karšu izgatavošanas iekārtas (printera) tehniskās profilakses darbu un darbspējas nodrošināšana 3 (trīs) gadu periodam Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Rīgas iecirknī Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/40 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/41 110/21/6.3 kV 10/10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/32 Divu 110/21/6.3 kV 25/25/25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Olaine"
Sarunu procedūras Nr.2019/32 nolikuma grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/34 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/30 330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/29 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pakalpojuma ieviešana un abonēšana
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2019/15 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2019/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/70
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/78
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/63
Paredzētā līguma priekšmets: Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/64
Paredzētā līguma priekšmets: Gabarīta uzlabošana 110 kV gaisvadu līnijām
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/51
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/67
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/61
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/42
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/45
Paredzētā līguma priekšmets: Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/55
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/40
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/34
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies