Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2018/15 Rezerves dispečervadības un datu centra apakšstacijā "Tume" pašpatēriņa nodrošinājuma projektēšana un izbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/19 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/8 110 kV transformatoru sprieguma regulēšanas automātikas komplektu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/9 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem, dubultsējumu uzstādīšanai un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamās līniju armatūras iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/7 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/4-ES Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV ĀSI paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2017/113 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai „Mīlgrāvis” Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2017/112-ES 330 kV 120 MVAR regulējama šunta reaktora piegāde apakšstacijai „TEC-2” Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/6 Apakšstacijas Nr.157 “Ķemeri” 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2017/99 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/111 330/110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa un uzturēšanas remontu darbi 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/109 Jaudas rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam
Pievienota atbilde uz kandidāta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/100-ES Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadales ietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/107-ES Sadales punkta "Ķemeru parks" 110 kV sadalnes izbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2017/51-ES 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2018/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/19
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2017/113
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2017/112-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2017/99
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/6
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2017/100-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/107-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2017/51-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā