Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā, jūnijā, neto patērētās elektroenerģijas apjoms bija 551 611 MWh, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 44.65 EUR/MWh. Izmantojot vietējo ģenerāciju, Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 74% apmērā.

2019. gada jūnijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Jūnijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018, MWh

Daugavas HES

74 630

-56%

82 253

Termoelektrostacijās*

244 049

68%

115 691

Latvijas vēja elektrostaciju (VES) saražotās elektroenerģijas apjoms 

6 985

-34%

9 244

Koģenerācija (līdz 10MW)

23 244

-26%

31 031

Biomasa (līdz 10MW)

30 685

-8%

35 642

Biogāze (līdz 10MW)

25 692

-9%

27 715

Mazās HES (līdz 10MW)

1 389

-52%

1 486

Saules elektrostacijas

261

27%

197

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

406935

-3%

303 259

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Jūnijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

510 335

17%

483 973

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

365 659

32%

239 914

Latvijas elektroenerģijas saldo

144 676 (iztrūkums)

-10%

244 059 (iztrūkums)

 

Jūnijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018,

MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

551 611

-5%

547 318

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

74%

1.4 (procentpunkti)

55%

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[4] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

18%

5

0.0%

49.8%

 EE -> LV

51%

7

11.7%

86.1%

 LBI -> LT

67%

-20

41.8%

100.0%

LT -> LV

7%

-11

0.0%

38.9%

PL->LT

10%

9

0.0%

29.2%

LT->PL

58%

-3

34.0%

92.9%

SE4->LT

94%

26

71.2%

100.0%

FI->EE

82%

30

30.4%

97.8%

 

Jūnijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[5]

182 768

-53%

114 026

 

Jūnijs 2019, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018, EUR/MWh

Nebalansa cena[6] Igaunijā

37.86

-47%

45.11

Nebalansa cena Latvijā

39.10

-50%

45.79

Nebalansa cena Lietuvā

39.27

-49%

45.48

Jūnijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 74%

Jūnijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 74% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, ir palielinājies par 18.4 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūnijā bija  551 611 MWh un, salīdzinājumā ar maiju, tas samazinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, palielinājās par 1%.

Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 56% salīdzinājumā ar maiju, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūniju - samazinājās par 9%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar maiju palielinājās par 68%, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, palielinājās par 111%. Tā rezultātā, vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 406 945 MWh, kas ir par 3% mazāk nekā maijā, bet salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju, palielinājies par 34%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[7] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 53% salīdzinājumā ar maiju un bija 182 768 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju – palielinājās par 60% (114 026 MWh).

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportējusi uz Lietuvu bija 465 887 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 19 404 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 94%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājās par 26 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 10%, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājās par 9 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 58%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 3 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 51%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir palielinājies par 7 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma augstākā fiksētā diennakts noslogotība bija 86.1%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās bija nokrities līdz 11.7% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda jūnijā bija 266 172 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums -8.3%

Jūnijā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 44.65 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar maiju, cena palielinājās par 0.8%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju, kad tā bija 50.91 EUR/MWh, samazinājums ir par 12%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 31.43 eiro par megavatstundu līdz 68.46 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 93% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 86% no visām mēneša stundām.

Jūnijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 43.46 eiro par megavatstundu, kas bija par 2.7% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, par 9% zemāka (47.79 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 51% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 37% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2018 EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

30.71

-23%

47.17

0.51

159.96

11.89

58.11

NP Igaunija

43.46

2.7%

47.79

0.51

200.03

21.84

68.46

NP Latvija

44.65

0.8%

50.91

0.51

200.03

31.43

68.46

NP Lietuva

44.65

1%

51.05

0.51

200.03

31.43

68.46

NP Zviedrija (SE4)

27.71

-23%

46.61

0.51

72.94

9.04

38.94

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Jūnijs 2018 (%)

NP FI & EE

51%

-38.5

92%

NP EE & LV

93%

7.2

66%

NP LV & LT

100%

1.5

99%

NP LT & SE4

37%

-23.7

57%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.

 

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[4] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[5] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[6] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[7] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena