Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā, februārī, neto patērētās elektroenerģijas apjoms bija 617 669 MWh, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 47.28 EUR/MWh. Izmantojot vietējo ģenerāciju, Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 76% apmērā.

2019. gada februāris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Februāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2018, MWh

Daugavas HES

144 322

77%

242 988

Termoelektrostacijās*

198 995

-49%

357 911

Latvijas vēja elektrostaciju (VES) saražotās elektroenerģijas apjoms 

16 941

29%

5 953

Koģenerācija (līdz 10MW)

42 366

-8%

40 701

Biomasa (līdz 10MW)

34 382

-11%

35 748

Biogāze (līdz 10MW)

27 407

-8%

27 792

Mazās HES (līdz 10MW)

6 978

100%

6 419

Saules elektrostacijas

46

367%

28

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

471437

-21%

717 540

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Februāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2018, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

396706

-14%

321 547

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

250474

-29%

391 280

Latvijas elektroenerģijas saldo

146 232 (iztrūkums)

36%

69 733 (pārpalikums)

 

 

Februāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2018, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

617 669

-13%

647 808

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

76%

-8.4% (procentpunkti)

111%

 

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[4] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

8%

-13

0.0%

24.3%

 EE -> LV

24%

-11

0.0%

51.3%

 LBI -> LT

89%

2

72.7%

100.0%

LT -> LV

27%

7

3.9%

75.8%

PL->LT

19%

-17

0.0%

99.3%

LT->PL

50%

23

0.0%

91.4%

SE4->LT

42%

-1

0.0%

67.1%

FI->EE

35%

16

0.5%

78.1%

 

 

Februāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2018, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[5]

532 464

24 %

245 719

 

 

Februāris 2019, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

2018. 02 nebalansa cena, EUR/MWh

Nebalansa cena[6] Igaunijā

42

-42%

44.22

Nebalansa cena Latvijā

42

-44%

44.38

Nebalansa cena Lietuvā

41.9

-44%

44.40

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 76%

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 76 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, ir samazinājums par 8.4 procentpunktu. Latvijas elektroenerģijas patēriņš februārī bija  617 669 MWh un, salīdzinājumā ar janvāri, tas samazinājās par 13%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, samazinājās par 5%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, februārī Daugavas ūdenīgums bija 81% apmērā no mēneša normas.

Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 77% salīdzinājumā ar janvāri, bet, salīdzinot ar 2018. gada februāri - samazinājās par 41%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar janvāri samazinājās par 49%, bet, salīdzinot ar 2018. gada februāri, samazinājās par 44%. Tā rezultātā, vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 471 437 MWh, kas ir par 21% mazāk nekā janvārī, bet salīdzinājumā ar 2018. gada februāri, ir samazinājums par 34%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[7] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 24% salīdzinājumā ar janvāri un bija 532 464 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2018. gada februāri – palielinājās par 117% (245 719 MWh).

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportējusi uz Lietuvu bija 197 320 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 57 674 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 42%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 1 procentpunktu. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 19%, kur salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 17 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 50%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājums par 23 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 24%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir samazinājies par 11 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma augstākā fiksētā diennakts noslogotība bija 51.3%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās bija nokrities līdz 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda februārī bija 154 144 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums -16.2%

Februārī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 47.28 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar janvāri, cena samazinājās par 16.5 %, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri, kad tā bija 43.48 EUR/MWh, palielinājums ir par 9%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 38.26 eiro par megavatstundu līdz 57.35 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 100 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 89.65 % no visām mēneša stundām.

Februārī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 47.28 eiro par megavatstundu, kas bija par 15 % zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2018. gada februāri, par 9 % augstāka (43.36 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 90.18 % no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 92.56 %, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 70.09 % no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2018 EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

46.76

-16%

43.36

28.29

66.74

38.26

57.35

NP Igaunija

47.28

-15%

43.36

28.29

66.74

38.26

57.35

NP Latvija

47.28

-16.5%

43.48

28.29

66.74

38.26

57.35

NP Lietuva

46.97

-17%

43.49

28.29

66.74

38.26

57.35

NP Zviedrija (SE4)

46.09

-16%

40.71

28.29

65.98

38.26

55.11

 

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Februāris 2018

 (%)

NP FI & EE

90%

-8.1

100%

NP EE & LV

100%

10.4

88%

NP LV & LT

93%

-2.1

99%

NP LT & SE4

70%

-2.4

75%

 

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[4] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[5] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[6] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[7] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena