Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā jūlijā neto patērētās elektroenerģijas apjoms bija 556 187 MWh, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 48.95 EUR/MWh. Izmantojot vietējo ģenerāciju, Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 64% apmērā.

2019. gada jūlijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Jūlijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018, MWh

Daugavas HES

63 415

-15%

74 963

Termoelektrostacijas*

216 359

-11%

205 364

Vēja elektrostacijas

9 277

33%

5 858

Koģenerācija (līdz 10MW)

19 987

-14%

28 625

Biomasa (līdz 10MW)

22 086

-28%

32 685

Biogāze (līdz 10MW)

24 727

-4%

28 228

Mazās HES (līdz 10MW)

1 562

12%

1 045

Saules elektrostacijas

242

-7%

184

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

357 655

-12.1%

376 951

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Jūlijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

549 801

8%

498 437

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

351 269

-4%

301 594

Latvijas elektroenerģijas saldo

198 533 (iztrūkums)

37%

196 843 (iztrūkums)

 

Jūlijs 2019,  MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

556 187

1%

573 794

Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas

64%

-9.5 (procentpunkti)

66%

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[4] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

18%

-0

0.8%

35.0%

 EE -> LV

48%

-2

23.1%

68.6%

 LBI -> LT

80%

13

27.5%

100.0%

LT -> LV

14%

7

0.0%

46.4%

PL->LT

7%

-3

0.0%

36.7%

LT->PL

47%

-11

10.8%

76.7%

SE4->LT

84%

-10

57.0%

100.0%

FI->EE

76%

-6

56.6%

94.1%

 

Jūlijs 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[5]

292 066

60%

126 406

 

Jūlijs 2019, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018, EUR/MWh

Nebalansa cena[6] Igaunijā

51.19

26%

78.80

Nebalansa cena Latvijā

51.72

24%

78.80

Nebalansa cena Lietuvā

51.87

24%

78.90

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 64%

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 64% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, ir samazinājies par 9.5 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlijā bija  556 187 MWh un, salīdzinājumā ar jūniju, tas palielinājies par 1%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, samazinājies par 3%.

Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 15% salīdzinājumā ar jūniju, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūliju - samazinājās par 15%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar jūniju samazinājās par 11%, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, palielinājās par 5%. Tā rezultātā, vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 357 655 MWh, kas ir par 12.1% mazāk nekā jūnijā, bet salīdzinājumā ar 2018. gada jūliju, samazinājies par 5%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[7] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 60% salīdzinājumā ar jūniju un bija 292 066 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2018. gada jūliju – palielinājās par 131% (126 406 MWh).

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportējusi uz Lietuvu bija 413 189 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 21 527 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 84%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 10 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 7%, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 3 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 47%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 11 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 48%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir samazinājies par 2 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma augstākā fiksētā diennakts noslogotība bija 68.6%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās bija nokrities līdz 23.1% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda jūlijā bija 288 246 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas palielinājums -23.2%

Jūlijā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 48.95 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūniju, cena palielinājās par 9.6%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju, kad tā bija 54.55 EUR/MWh, samazinājums ir par 10%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 27.81 eiro par megavatstundu līdz 63.34 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 99% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 93% no visām mēneša stundām.

Jūlijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 48.92 eiro par megavatstundu, kas bija par 12.6% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, par 10% zemāka (54.06 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 72% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 38% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2018 EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

45.91

49%

54.00

19.82

81.01

27.63

62.74

NP Igaunija

48.92

12.6%

54.06

19.82

81.01

27.81

62.74

NP Latvija

48.95

9.6%

54.55

19.82

81.01

27.81

63.34

NP Lietuva

48.94

10%

54.56

19.82

81.01

27.81

63.34

NP Zviedrija (SE4)

37.34

35%

53.21

19.82

72.28

26.54

49.74

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Jūlijs 2018

 (%)

NP FI & EE

72%

20.9

98%

NP EE & LV

99%

6.0

85%

NP LV & LT

100%

-0.3

98%

NP LT & SE4

38%

0.3

74%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[4] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[5] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[6] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[7] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena