Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā februārī neto patērētas  647 808 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 43,48 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 111% apmērā.

2018. gada februāris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Februāris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi 

Februāris  2017, MWh

Hidroelektrostacijās

242 988

-53 %

171 818

Termoelektrostacijās

357 911

60 %

292 622

Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās

2 324

 -53 %

4 151

Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW[1]

114 317

-13 %

133 200

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

717 540

-19 %

601 791

 

Februāris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2017, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija

321547

-0,4 %

345 517

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija

391280

-23%

319 743

Latvijas elektroenerģijas saldo

69733 (pārpalikums)

62% (iztrūkums)

25 774  (iztrūkums)

 

Februāris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Februāris 2017, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[2]

647 808 MWh

-7 %

627 565 MWh

Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas

111 %

-15,6 (procentpunkti)

96 %

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[3] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

33%

-16

0%

74%

 EE -> LV

39%

-6

0%

87%

 LBI -> LT

45%

25

7%

88%

LT -> LV

4%

2

0%

33%

PL->LT

23%

3

0%

87%

LT->PL

48%

4

3%

90%

SE4->LT

66%

5

34%

98%

FI->EE

21%

1

0%

62%

 

Februāris 2018,

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Izmaiņas salīdzinājumā ar 2017. gada februāri

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[4]

245 719 MWh

136 %

40%

 

Februāris 2017 EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

Nebalansa cena[5] Latvijā

44.38

14.35%

 

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 111%

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 111 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, ir palielinājums par 14.9 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš februārī bija 647 808 MWh un, salīdzinājumā ar janvāri, tas samazinājās par 7%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, palielinājās par 3%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, februārī Daugavas ūdenīgums bija 186% apmērā no mēneša normas. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 53% salīdzinājumā ar janvāri, bet, salīdzinot ar 2017.gada februāri - kāpums par 41%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 60%, bet, salīdzinot ar 2017.gada februāri, palielinājās par 22%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 717 540 MWh, kas ir par 19% mazāk nekā janvārī, bet salīdzinājumā ar 2017.gada februāri, ir palielinājums par 19%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[6] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās  par 136% salīdzinājumā ar janvāri un bija 245 719 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2017.gada februāri – palielinājās par 40%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 309 360 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 35 651 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 66%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 5 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 23%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 3 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 48%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājums par 4 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 39%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājās par 6 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 87%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas imports no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda bija 21 096 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas palielinājums 18%

Februārī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 43,48 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar janvāri, cena palielinājās par 16%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri, kad tā bija 36,26 eiro par megavatstundu, palielinājums ir par 20%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 30,3 eiro par megavatstundu līdz 78,3 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 88% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 76% no visām mēneša stundām.

Februārī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 43,66 eiro par megavatstundu, kas bija par 18% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2017.gada februāri, par 23,42% augstāka (35,13 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 100% no februāra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 99%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 75% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

43.36

17%

25.56

250.0

29.7

51.7

NP Igaunija

43.66

18%

25.56

250.0

29.7

90.2

NP Latvija

43.48

16%

25.56

250.0

30.3

78.3

NP Lietuva

43.49

16%

25,56

250.0

30.4

77.9

NP Zviedrija (SE4)

40.71

24%

25.56

93.3

29.7

51.7

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Februāris 2017, %

NP FI & EE

100.0%

1.7

70%

NP EE & LV

88%

-0.5

76%

NP LV & LT

99%

-0.4

100%

NP LT & SE4

75%

10.5

19%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.

[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[5] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena