MW
MW
MW
Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana
Notikumi
Attīstība

Polijas un Baltijas valstu vai valdību vadītāji tikās ar Komisijas priekšsēdētāju Ž.K. Junkeru un no jauna apliecināja savu stingro apņēmību līdz 2025. gadam Baltijas valstu elektrotīklus…

Tirgus

Pagājušā gada nogalē Baltijas pārvades sistēmas operatori (turpmāk – PSO) Elering AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un LITGRID AB organizēja publiskās konsultācijas par Baltijas pārvades operatoru…

Attīstība

Transformatoru apakšstacija "Skanste" (Rīgā, Lepeņu ielā 22) konkursā "Latvijas Būvniecība Gada balva 2017" nominācijā "Jauna inženierbūve" ieguvusi 3. vietu. Kopumā konkursā startēja 114…

Ziņas

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pirmo reizi iekļuvis Personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" veiktajā aptaujā "TOP darba devējs 2017". Starp TOP50 iekārojamākajām darba vietām AST ierindojas…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Pieslēgumi pārvades sistēmai
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
EIK pieprasīšana
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana