Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņu statuss

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 6. punktam AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu.

Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem vai uzstādītā jauda ražotājiem, (MVA) Vieta pārvades sistēmā (līnija, apakšstacija) Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "TEC-1" Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 10 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Aizpute" Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Viļaka" Nosūtīti TN
SIA "Enercom Plus" 8.25 Apakšstacija Nr.669 "Pope", viens 110kV pievienojums Noslēgta vienošanās
SIA "Kronospan Rīga" 25 Apakšstacija ""Bolderāja 2"", divi 110kV pievienojumi Noslēgta vienošanās
AS "Latvijas finieris" 16 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi Noslēgta vienošanās
AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā""Daugavpils" Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 10 LNr.151 „Tume – Brocēni 330” jaunas apakštacijas""Skrunda"" izbūve Projektēšana
SIA "BB Partneris" 60 LNr.167 „Priekule - Kūmas” jaunas apakšstacijas"Audari" izbūve Projektēšana
SIA "ENCOM" 79.2 LNr.175 „Aloja - Valmiera” jaunas apakšstacijas"Matīši" izbūve Nosūtīti TN
SIA "ENERGO WIND" 117 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas"Dunika" izbūve Nosūtīti TN
AS "PATA Saldus" 10 LNr.151 "Brocēni - Tume" jaunas apakšstacijas "Saldus" izbūve Nosūtīti TN
SIA "Rapsoil" 57.45 LNr.668 „Zaļā birze - Lauma” jaunas apakšstacijas izbūve Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 63 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā ""Jāņciems" Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā ""Latgale" Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 64 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā ""BolderājaII"", trešā transformatora pievienojuma izbūve Būvniecība
SIA "TCK" 59.8 Apakšstacija Nr.160 „Ventspils”, viens 110kVpievienojums Projektēšana