Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņu statuss

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 6. punktam AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu.

Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem vai uzstādītā jauda ražotājiem, (MVA) Vieta pārvades sistēmā (līnija, apakšstacija) Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
AS "Sadales tīkls" 10 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Aizpute" 20181109 Būvniecība
AS "Sadales tīkls" 63 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Jāņciems" 20170506 Būvniecība
AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Daugavpils" 20171223 Būvniecība
SIA "4 WIND" 23.2 LNr.260 „Ventspils – Dundaga” vai LNr.269 „Pope – Ugāle” jaunas apakšstacijas "Rinda" izbūve 20210807 Nosūtīti TN
SIA "Rapsoil" 57.45 LNr.668 „Zaļā birze - Lauma” jaunas apakšstacijas izbūve 20210923 Nosūtīti TN
SIA "Laflora" 60-90 Apakšstacijā "Miezīte" viens 110kV pievienojums 20210424 Nosūtīti TN
AS "Latvijas finieris" 16 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 20180601 Projektēšana
SIA "Enercom Plus" 8.25 Apakšstacija Nr.669 "Pope", viens 110kV pievienojums 20191106 Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Viļaka" 20190507 Projektēšana
SIA "ENERGO WIND" 117 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas "Dunika" izbūve 20190922 Noslēgta vienošanās
AS "Citadeles projekti" 3 LNr.237 „Imanta – Priedaine" jaunas apakšstacijas "Babīte" izbūve 20201112 Nosūtīti TN
SIA "Kronospan Rīga" 25 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 20180629 Projektēšana
SIA "TCK" 59.8 Apakšstacija Nr.160 „Ventspils”, viens 110kVpievienojums 20160615 Projektēšana