Aktualitātes

Arhīvs
Tirgus

ENTSO-E izsludinājis divas sabiedriskās apspriešanas par visu pārvades sistēmas operatoru (PSO) priekšlikumu par Eiropas platformu balansēšanas enerģijas apmaiņai ar frekvenču atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizēšanu ("mFRR") un automātisku aktivizēšanu ("aFRR") saskaņā ar Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas (ES)…

Tirgus

AS "Augstsprieguma tīkls" ir izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai ar balansēšanu saistīto noteikumu projektus, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – Regula), 18. panta prasībām. Sabiedriskajai…

Tirgus

Eiropā vadošās elektroenerģijas tirdzniecības operatora "Nord Pool" īpašnieki – Baltijas un Ziemeļvalstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori  paziņojuši par lēmumu mainīt "Nord Pool" struktūru, juridiski atdalot tirgu sasaistīšanas un elektroenerģijas biržas operatora funkcijas. Patlaban "Nord Pool" darbojas gan kā…

Tirgus

Šogad martā, salīdzinot ar šo pašu laika periodu pērn, vērojams hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas samazinājums par 66%. Tas skaidrojams ar paliem Latvijas upēs, kas šogad sākušies agrāk un bijuši vienmērīgāki, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "…

Tirgus

Līdz ar zemo gaisa temperatūru aug elektroenerģijas patēriņš ar mums cieši saistītajās Ziemeļvalstīs, kas februārī izraisījis cenu kāpumu arī pie mums, lai gan Latvijā patērēts par 7% mazāk, salīdzinot ar janvāri. Februārī saglabājas pozitīva elektroenerģijas bilance - saražots par 11% vairāk nekā patērēts, par to ikmēneša…

Tirgus

Pagājušā gada nogalē Baltijas pārvades sistēmas operatori (turpmāk – PSO) Elering AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un LITGRID AB organizēja publiskās konsultācijas par Baltijas pārvades operatoru viedokļa ziņojumu "Pieprasījuma reakcija un agregatori – vienota tirgus ietvara izveide Baltijas reģionā" (šeit).

Publiskās…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese