Notikumu arhīvs

Notikumi
Attīstība

lv_cef_cofinancing.pngTurpinot elektrolīnijas "Kurzemes loks" trešā posma izbūvi no Ventspils uz Rīgu, šobrīd izbūvēts vairāk nekā 37% līnijas balstu un izv…

Tirgus

Līdz ar zemo gaisa temperatūru aug elektroenerģijas patēriņš ar mums cieši saistītajās Ziemeļvalstīs, kas februārī izraisījis cenu kāpumu arī pie mums, lai gan Latvijā patērēts par 7% mazāk, salīdzinot ar janvāri. Februārī saglabājas pozitīva elektroenerģijas bilance - saražots par 11% vairāk nekā patērēts, par to ikmēneša el…

Attīstība

Polijas un Baltijas valstu vai valdību vadītāji tikās ar Komisijas priekšsēdētāju Ž.K. Junkeru un no jauna apliecināja savu stingro apņēmību līdz 2025. gadam Baltijas valstu elektrotīklus sinhronizēt ar kontinentālās Eiropas tīklu. Valstu vai valdību vadītāji aicināja ministrus, sistēmu operatorus un ekspertus veltīt visas pū…

Tirgus

Pagājušā gada nogalē Baltijas pārvades sistēmas operatori (turpmāk – PSO) Elering AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un LITGRID AB organizēja publiskās konsultācijas par Baltijas pārvades operatoru viedokļa ziņojumu "Pieprasījuma reakcija un agregatori – vienota tirgus ietvara izveide Baltijas reģionā" (…

Attīstība

Transformatoru apakšstacija "Skanste" (Rīgā, Lepeņu ielā 22) konkursā "Latvijas Būvniecība Gada balva 2017" nominācijā "Jauna inženierbūve" ieguvusi 3. vietu. Kopumā konkursā startēja 114 pieteikumi desmit nominācijās.

"110kV apakšstacijas "Skanste" izbūvi noteica paaugstinātais lietotāju elektroenerģijas jaudas piepr…

Ziņas

Latvijas neatkarīgā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) apgrozījums 2017. gadā palielinājās līdz  159 185 762 eiro, savukārt peļņa bija 319 tūkstoši eiro, liecina uzņēmuma publicētais nerevidētais 2017. gada pārskats.  Nodokļos pārskata periodā uzņēmumus samaksājis vairāk nekā 22 miljo…