AST pārjauno četrus starptautiskus ISO sertifikātus

Ziņas

Apliecinot ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šomēnes atjaunojis četrus starptautiskus ISO sertifikātus. AST Integrētās vadības sistēma, kas ietver kvalitātes vadību, vides pārvaldību, energopārvaldību un darba aizsardzības un arodveselības pārvaldību, ir auditēta un atbilst ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 un ISO 45001 standartu prasībām.

"Šis ir būtisks apliecinājums tam, ka ieviestie procesi uzņēmumā ir ilgtspējīgi un vērsti uz drošu pakalpojumu sniegšanu. Darbs pie integrētās vadības sistēmas ieviešanas iesākās 2002. gadā un, nepārtraukti veicot uzlabojumus, mūsu prioritātes nemainīgi ir drošība, vide un darba aizsardzība," apliecina AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Integrētā vadības sistēma palīdz AST attīstīt un pilnveidot procesus, uzraudzīt un pārvaldīt darbības riskus, uzlabot vides un energoefektivitātes sniegumu, rūpēties par darbinieku darba drošību un arodveselību. Kopš pirmreizējās AST Integrētās vadības sistēmas sertifikācijas 2002. gadā AST uztur regulāru ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001standartu sertifikāciju.

ISO 9001 apliecina, ka AST nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumu gan elektroenerģijas pārvadei visā Latvijā, gan elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu, elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostikai un ekspertīzei, gan vides parametru testēšanai, atbilstoši klientu prasībām un normatīvajiem aktiem. AST riski, iespējas un resursi tiek pārvaldīti efektīvi un adekvāti, darbības procesi tiek pastāvīgi pilnveidoti.

ISO 14001 apliecina, ka AST kā videi draudzīgs un ilgtspējīgs uzņēmums rūpējas par vidi, uzrauga vides aspektus, periodiski pārskata savus vides riskus un pastāvīgi mazina savu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

ISO 50001 apliecina, ka efektīva energopārvaldība ir AST prioritāte. Nepārtraukti uzlabojot rezultātus energopārvaldības jomā, tiek optimizēts enerģijas patēriņš un veicināta pastāvīga energopārvaldības sistēmas pilnveidošana.

ISO 45001 apliecina, ka darba drošība un arodveselība tiek ievērota starptautiskā līmenī. AST nepārtraukti strādā pie uzņēmuma darbinieku darba apstākļu un drošības uzlabošanas, kā arī izglīto partnerus par darba vides riskiem un paņēmieniem, kā tos novērst vai mazināt.

ISO_9001_BW.jpg
ISO-45001-2018web.png