330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve

Aktīvs
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/117
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, 105.telpa, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Laikrakstā "Diena"

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 67725253
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums-AST2018-117
Formas-AST2018-117
Tehniskā specifikācija
Tehniskais uzdevums
Cenu saraksts
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus

Būvprojekts – 1 (vienā) CD-ROM diskā.

Pretendents CD-ROM disku var saņemt AS "Augstsprieguma tīkls", 105. telpā, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, sākot no 2019. gada 15. janvāra.

Darba laiks no pulksten 8.30 līdz 16.00 (piektdienās līdz pulksten 15.00).