Mērmaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana

Saņēmējs

AS “Augstsprieguma tīkls”
Valdes loceklim
Imantam Zviedrim

Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073
Tālr.: +371 67728353
Fakss: +371 67728858
ast@ast.lv

Pasūtītājs*
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Pasūtītāja rekvizīti
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Lūdzu veikt
Tehniskās ekspertīzes dienesta pakalpojumi
Parauga noņemšanas metode
VRP 001, 1.red.
VRP 002, 1.red
VRP 003, 1.red
VRP 004, 1.red
Objekts
Kontaktpersona

Iesniedzot pieteikumu, iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un:

  • veiks darba apmaksu saskaņā ar rēķinu;
  • nodrošinās objektā uzstādītas mēriekārtas pret bojāšanu, zādzību un tml. ietekmes;
  • iepazinies un piekrīt izvēlētajām metodēm;
  • veicot darbus elektroietaisē, nodrošinās drošības prasības atbilstoši MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un saskaņotājā darba veikšanas termiņā atļaus veikt mērījumus norādītājā elektroietaisē.

 

Pārskatu pasūtītājs saņem pēc rēķina apmaksas par veikto darbu (informācija par pārskata un rēķina saņemšanu Tehniskās ekspertīzes dienestā pa tālr. 67728673).

Pasūtītājs
Lejuplielādējiet veidlapu, personīgi parakstiet vai parakstiet ar e-parakstu un nosūtiet uz e-pastu ast@ast.lv
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.