Sperts nākamais solis elektroenerģijas tirgus attīstībai - agregatoru ienākšanas nodrošināšana

Tirgus

Latvijas elektroenerģijas tirgus attīstībai jāparedz iespēja tajā ienākt pieprasījuma reakcijas pakalpojumam. Šo pakalpojumu nodrošinātu regulēts komersants - agregators. Lai reģistrētu šī pakalpojuma sniedzējus, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izmaiņas noteikumos*.

"Vienkāršiem vārdiem sakot, agregators ir viedais palīgs elektroenerģijas sistēmas līdzsvara uzturēšanai. Proti, tas apzina elektroenerģijas lietotājus, kuri ir gatavi savu patēriņu samazināt vai palielināt kādā noteiktā laika posmā, lai, veicinot kopējās sistēmas efektivitāti, vienlaikus ietaupītu savas finanšu līdzekļus," skaidro SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

Eiropas Savienības regulējumā agregatori minēti jau agrāk, bet konkrēti definēti 2012.gada direktīvā.** Savukārt pieprasījuma reakcijas pakalpojums definēts tikai šī gada direktīvā***. Tas skaidrojams ar Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu, lai sistēmā pēc iespējas vairāk integrētu atjaunojamos energoresursus.

J.Negribs situāciju skaidro ar piemēriem: "Kad tīklā veidojas elektroenerģijas iztrūkums, agregators attālināti, piemēram, uz 15 minūtēm maina viedā ledusskapja saldētavas temperatūru, tādējādi samazinot lietotāja elektroenerģijas patēriņu. Rezultātā ieguvējs ir gan lietotājs, gan sistēma kopumā. Vai tieši otrādi, kad tīklā ir elektroenerģijas pārpalikums, un elektroenerģijas cena ir zemāka, palielina uzņēmuma automatizētās ražošanas jaudu, tādējādi palīdzot uzņēmējam samazināt ražošanas izmaksas."

Lai īstenotu visus priekšnosacījumus agregatoru ienākšanai Latvijā, Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie agregatoru regulējuma ieviešanas, nosakot to tiesības un pienākumus. Savukārt SPRK ir pieņēmusi normatīvo regulējumu, lai no 2020.gada 1.janvāra nodrošinātu agregatoru reģistrēšanu un uzraudzību. Grozījumi normatīvajos aktos paredz noteikt reģistrācijas un regulācijas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi citiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

* "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē" un "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi"

** Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 2.panta 45.punkts

*** Eiropas parlamenta un padomes direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES 2.panta 20.punkts un 17.pants

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija