Elektroenerģijas patērētājiem jādod iespēja piedalīties rezervju tirgū

Ziņas

Lai nepasliktinātos Latvijas energosistēmas drošums, steidzami jārisina elektroenerģijas balansēšanas rezervju deficīts, dodot iespēju elektroenerģijas patērētājiem iesaistīties rezervju tirgū, secināts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) publicētajā ikgadējā novērtējuma ziņojumā.

"Tuvākajos gados Baltijā centrālo, viegli regulējamo bāzes elektrostaciju jaudas aizstās saules un vēja elektrostacijas. 2025. gadā plānots atvienot Baltiju no apvienotās Krievijas energosistēmas, uzsākot sistēmas frekvences regulēšanu pašu spēkiem, kā rezultātā pieaugs frekvences regulēšanai un elektroenerģijas balansēšanai nepieciešamais rezervju apjoms. Steidzami nepieciešams radīt regulējumu, lai veicinātu elektroenerģijas pieprasījuma elastību, iesaistot patērētājus rezervju nodrošināšanā," plašāk stāsta AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Tuvākajā desmitgadē slēdzoties gandrīz pusei no lielo termoelektrostaciju ģenerācijas jaudām, Baltijā sagaidāms straujš ģenerējošo jaudu samazinājums. Ņemot vērā, ka jaunu avotu radīšana ir dārga, nepieciešams pēc iespējas izmantot esošos resursus. Daudzās Eiropas valstīs ir sekmīga prakse elektroenerģijas patērētāju iesaistei frekvences regulēšanas un balansēšanas rezervju nodrošināšanā, tādējādi veicinot elektroapgādes drošumu un patērētājiem nodrošinot papildus iespējas elektroenerģijas tirgū gūt ekonomiskumu labumu.

Latvijā patēriņa elastības resurss balansēšanas rezervju jomā pašlaik netiek izmantots vispār. Jau vairākus gadus interesi sniegt sistēmas pakalpojumus pauž gan elektroenerģijas patērētāji, gan agregatori – specializēti starpniecības komersanti, kuri ir gatavi piedāvāt patērētājiem pakalpojumus patēriņa elastības pārdošanai vairumtirgū. Attīstību šobrīd kavē regulējuma trūkums par neatkarīgo agregatoru darbību elektroenerģijas tirgū.

AST sagatavotais ikgadējais novērtējuma ziņojums ir nozīmīgs dokuments Latvijas elektroenerģijas sistēmas attīstībai, jo izvirza un aplūko vairākus iespējamos ģenerāciju attīstības scenārijus, analizē elektroenerģijas patēriņu un pīķa slodzi, apskata elektroenerģijas bilanci 10 gadu intervālam un informē par pieejamajām jaudām diennakts slodzes segšanai tuvākajā nākotnē.

Ar AST novērtējuma ziņojuma pilnu tekstu ir iespējams iepazīties AST mājas lapā