image/svg+xml
MW
MW
MW

330 kV līnijas

Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana.

Kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

330 kV līnijas

Notikumi
Tirgus

2024. gada maijā vidējā elektroenerģijas cena visās Baltijas valstīs palielinājās par 26%, vienlaikus Latvijā attiecībā pret 2023. gada maiju cena ir par 3% zemāka un atsevišķās stundās maijā bija…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS ''Augstsprieguma tīkls'' (AST) 2024. gada pirmajos trīs mēnešos elektroenerģijas pārvades aktīvos ieguldījis 13,69 milj. EUR, no kuriem 9,55 milj. EUR…

Tirgus

Baltijas pārvades sistēmas operatori (Baltijas PSO) AS “Augstsprieguma tīkls”, Elering AS, un LITGRID AB 2022. gada 31. maijā bija kopīgi sagatavojuši un publicējuši…

Attīstība

Latvijas pirmā sinhronā kompensatora iekārtas nogādātas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST)  jaunajā kompensatora stacijas ēkā Grobiņā. Iekārtas izgatavotas Vācijā "Siemens Energy" ražotnē un kalpos…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana