Sākumlapa

image/svg+xml
MW
MW
MW

330 kV līnijas

Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana.

Kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

330 kV līnijas

Notikumi
Finanšu informācija

Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid" nosūtījuši paziņojumu Krievijas un Baltkrievijas…

Tirgus

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls"(turpmāk - AST) atbilstoši Komisijas Regulas (ES) 2017/2195 (2017. gada 23. novembris), ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas…

Tirgus

Jūnijā Latvijā 27% elektroenerģijas ir saražoti saules elektrostacijās, 52% - hidroelektrostacijās, bet no fosilajiem energoresursiem – tikai 1% no visa elektroenerģijas…

Tirgus

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk-AST) atbilstoši Komisijas Regulas (ES) 2017/2195 (2017. gada 23. novembris), ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana