image/svg+xml
MW
MW
MW

330 kV līnijas

330 kV līnijas, kuras plānots uzbūvēt līdz 2021. gadam

Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana

330 kV līnijas

Notikumi
Tirgus

Pēc jūlijā sasniegtā cenu rekorda augustā elektroenerģijas cena Latvijā nedaudz samazinājās, bet vienlaikus gandrīz divas reizes samazinājās elektroenerģijas ražošana, tādējādi, pēc operatīvajiem…

Tirgus

No šodienas, 15.septembra Litgrid piemēro jaunu pārvades jaudas aprēķināšanas metodiku uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas, kas samazina elektroenerģijas pārdošanas iespējas no Krievijas. Precīzu…

Attīstība

Pārvaldes sistēmas operatori – Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Igaunijas Elering projekta ELWIND ietvaros kopā ar konsultantiem Skepast&Puhkim OÜ līdz gada beigām veiks padziļinātu…

Tirgus

Latvijā pērn par tikai 5,8% no kopumā pārdotās elektroenerģijas ir saņemti izcelsmes apliecinājumi, ka enerģija ir ražota no atjaunīgajiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijas…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Pieslēgumi pārvades sistēmai
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
EIK pieprasīšana
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana