VALDES LOCEKLIS/-E (ATTĪSTĪBA)

AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ VALDES LOCEKĻA/-ES (ATTĪSTĪBA) AMATU

VALDES LOCEKĻA/-ES (ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMOS) AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, informāciju tehnoloģijās, vadības zinātnēs vai uzņēmējdarbībā;
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā, vēlams uzņēmumā, kura obligācijas var iegādāties biržā, vai starptautiskā uzņēmumā;
 • par  līdzvērtīgiem vadošiem amatiem ir uzskatāmi amati, kas ir tieši pakļauti uzņēmuma vadītājam un atbildības joma ir: par IT funkciju vadību, piemēram IT departamentu, daļu, dienestu direktori; vai par lielu infrastruktūras projektu vadību, kur projektu apjoms ir vismaz 20 miljoni Eiro;
 • pieredze pārmaiņu vadībā un inovāciju ieviešanā;
 • digitālās un informācijas tehnoloģiju pielietošanas zināšanas biznesa procesu vadībā, izpratne par aktualitātēm IT attīstībā;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.
VĒLAMĀS PROFESIONĀLĀS IEMAŅAS UN ZINĀŠANAS:
 • pieredze procesu optimizācijā, uzlabošanā un efektivizācijā;
 • iepriekšēja pieredze informāciju tehnoloģiju funkcijas vadībā, kas ietver IT stratēģijas izveidi, infrastruktūras un sistēmu uzturēšanu, pārvaldību un attīstību, tai skaitā, jautājumus par kiberdrošību;
 • pieredze vadīt  Eiropas Savienības līdzfinansējuma projektus;
 • zināšanas par enerģētikas nozari un regulācijas vidi, enerģētikas nozares attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē.
ATBILSTĪBAS PRASĪBAS:
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • Elektroenerģijas tirgus likuma 12. panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un sniedz apliecinājumu par atbilstības prasību izpildi.

Kandidātu atlases process  notiks vairākās kārtās un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt redzējumu par AS "Augstsprieguma tīkls" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (7-10 minūtes).

Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop).
Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2021. gada 25.janvārim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstot rakstveidā un ieskenētus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: larisa.kovsare@amrop.lv.
 

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).

2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu un kandidāta apliecinājumu, obligāti izmantojot CV formu.

3. Valdes locekļa/-es amata kandidāta apliecinājumu (iekļauts CV formā), apliecinot:

 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
 • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • gatavību kļūt par valsts amatpersonu un, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes priekšsēdētāja/-as amatā.

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) un AS "Augstsprieguma tīkls".
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu:  riga@amrop.com (ja vēlaties, lai SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai vai uz e-pastu: dpo@ast.lv (ja vēlaties, lai AS "Augstsprieguma tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
Papildus informācija ir pieejama šeit: http://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika un http://www.ast.lv/lv/content/privatuma-politika.

Pieteikšanās

Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2021. gada 25.janvārim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstot rakstveidā un ieskenētus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: larisa.kovsare@amrop.lv.
 

Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: 25.01.2021
Darba vieta:
Dārzciema iela 86, Rīga
Pieteikties
Lūdzu ievadiet pieteikuma vēstules tekstu!

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: doc, docx, otd, pdf.

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: pdf, doc, docx, otd.
Piekrītu
"Piekrītu pieteikuma formā norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā un uzglabāšanai AS "Augstsprieguma tīkls" datu bāzē 6 (sešus) mēnešus pēc atlases konkursa noslēgšanās dienas. Datu uzglabāšanas laiks var tikt samazināts vai pagarināts, pēc pretendenta pieprasījuma."
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.

Paziņojumi

Plkst.13:52 ir atjaunots 110 kV spriegums apakšstacijā Nr. 22 "Nereta", kas varēja ietekmēt elektroapgādi Neretā un Neretas novadā.