Aktualitātes

Arhīvs
Tirgus

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) kopīgi ir sagatavojuši Baltijas balansēšanas tirgus noteikumus, kas ietver kopīgas prasības Baltijas balansēšanas enerģijas tirgum un kas jāievieš, lai tirgus atbilstu Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulai (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas…

Attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" (ST) kopā ar partneriem no 21 Eiropas valsts radīs vienotu IT platformu "OneNet". Tā spēs nodrošināt efektīvu kopējo elektroenerģijas tīklu vadību un elektrosistēmas…

Ziņas

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis Ekonomikas ministrijai projektu priekšlikumus finansējuma saņemšanai no finanšu instrumenta "Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms" (ANM) par kopumā 41 milj. eiro ar mērķi stiprināt kritisko infrastruktūru un samazināt pārvades tarifu.…

Ziņas

Veicinot praktisko pielietojumu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studentiem noslēguma darbu izstrādei. Stipendijas apmērs vienam pretendentam ir līdz…

Attīstība

Baltijas valstis un Polija elektrotīklu sinhronizācijas otrās fāzes galveno projektu realizācijai saņems maksimālo iespējamo līdzfinansējumu 75% apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility - CEF). CEF koordinācijas komiteja nolēmusi piešķirt 720 miljonus EUR, kas ir 75%…

Tirgus

Ceļā uz sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori Litgrid AB, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Elering AS izstrādājuši vienotus principus elektroenerģijas sistēmas frekvences kontrolei un balansēšanai Baltijas valstu elektrosistēmās un kopīgam balansēšanas…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese