Aktualitātes

Arhīvs
Attīstība

Baltijas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), Lietuvas "Litgrid" un Polijas "PSE" parakstījuši granta līgumu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru  (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency –…

Finanšu informācija

Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori (PSO) – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid" vienojušies veikt izmaiņas Baltijas energosistēmas balansēšanā, lai mazinātu atkarību no Krievijas energosistēmas – no 1. jūnija patēriņa un ģenerācijas līdzsvaru Baltijā nodrošinās…

Attīstība

Līdz ar izpildinstitūciju ievēlēšanu darbu ir uzsācis trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) – Igaunijas "Elering", Lietuvas "Litgrid" un Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veidotais Baltijas reģionālā koordinācijas centrs (Baltic RCC) Tallinā, kura pamatuzdevums būs koordinēt…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2022.gada 1.ceturksnis noslēdzies ar zaudējumiem 3,55 milj. EUR apmērā, kas radušies elektroenerģijas cenas pieauguma dēļ, ceturkšņa vidējai elektroenerģijas cenai par 238% pārsniedzot spēkā esošajā tarifā iekļauto. Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi…

Tirgus

Lai izpildītu Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (Regula 2017/2195) 60. panta 1. punkta prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS "Elering", AS “Augstsprieguma tīkls” un "LITGRID" AB sagatavojuši un publicējuši ziņojumu par…

Tirgus

No svētdienas, 22. maija ir pārtraukts elektroenerģijas imports no Krievijas uz Baltijas valstīm un Somiju. Tirdzniecības ir apstājusies uz Krievijas-Latvijas, Kaļiņingradas-Lietuvas un Krievijas-Somijas robežām, caur kurām līdz šim notika Krievijas elektroenerģijas komerciālais imports.

"Tas nozīmē, ka Krievijas…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese