AS AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS
  Neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators

  Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs Latvijas elekroenerģijas pārvades sistēmas operators, kurš nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi.

   AS AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS
   Neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators
   AS "Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par Latvijas elektroenerģijas sistēmas mugurkaulu - pārvades tīklu, kurš saņem elektroenerģiju no Latvijas hidroelektrostacijām un termoelektrocentrālēm, kā arī no Lietuvas,  Igaunijas un Krievijas, un nodod to tālāk sadales tīklu uzņēmumiem.
   AS "Augstsprieguma tīkls” apkalpo Latvijas teritorijā esošās 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, nodrošina apakšstaciju un sadales punktu uzstādīto iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu, kā arī ir atbildīgs par pārvades tīkla tālāko attīstību. 
    AS AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS
    Neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators
    AS "Augstsprieguma tīkls" kā neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators nodrošina vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam visiem tirgus dalībniekiem un sadarbībā ar Eiropas pārvades sistēmu operatoru apvienību ENTSO-E izstrādā Eiropas Savienības likumdošanas aktus tālākai tirgus integrācijai Eiropas mērogā.