Esošo Igaunijas - Latvijas 330 kV starpsavienojumu pārbūve

Projekts ietver 330kV pārvades līniju Tartu (EE) – Valmiera (LV) un Tsirgulina (EE) – Valmiera (LV) rekonstrukcijas, kas ir apvienotas vienā aktivitātē.

Abas minētās elektropārvades līnijas ir būvētas pagājuša gadsimta 60-jos un 70-jos gados, to būvēšanā ievērotie standarti vairs neatbilst mūsdienu ekspluatācijas prasībām, piemēram, caurlaides spējas atšķirības ziemas un vasaras sezonā traucē korektai elektroenerģijas tirgus darbībai. Šīs līnijas ir pilnībā jānomaina ar jaunām, paaugstinātas caurlaides spējas līnijām, lai nodrošinātu augstāku summāro caurlaides spēju Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Šo projektu atbalsta Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatori un projekts ir iekļauts nacionālajā pārvades sistēmas attīstības plānā un Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā.

Kopā ar minēto projektu Igaunijas PSO turpinās rekonstruēt savās 330 kV līnijas atbilstoši mūsdienu ekspluatācijas prasībām, palielinot tās caurlaides spējas. Visi šie pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošināt pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās energosistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas energosistēmām. Vairāk informācijas var atrast ENTSO-E desmitgades attīstības plānā.

esosa-parbuve-lv-ee.png

Projekta aktualitātes
Attīstība

Trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Igaunijas AS "Elering", Latvijas AS "…

Ziņas

Eiropas Komisija apstiprinājusi sarakstu ar 195 svarīgiem energoinfrastruktūras projektiem (pazīstami kā kopīgu…