Apakšstacijas Nr. 30 "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve

Aktīvs
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/111
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, 105.telpa, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Pievienota 110 kV kabeļu tehniskā specifikācija autotransformatoru saitēm
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilvars Velbergs
Telefona numurs
(+371) 67725234
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums-AST2018-111-Daugavpils110.pdf
formas-AST2018-111-Daugavpils110.docx
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus